หางานชุมพรแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชุมพร Chumphon Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระ และจัดทำสรุปรายละเอียดเบี้ยค้างชำระ เกินเครดิต จัดทำรายงานภาษี และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภาษี ดำเนินการสรุปยอดภาษีซื้อ และภาษี...
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 สวี ชุมพร
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบกิจกรรมการทดสอบของห้องปฏิบัติการเคมี
งานประจำ 2 ก.พ. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ water recycle และควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ...
งานประจำ 31 ม.ค. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรในLine การผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ maintenance เครื่องจักรตามแผนที่กำหนดไว้ ...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติที่ฟาร์มต่าง ๆ พร้อมดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ ...
งานประจำ 24 ม.ค. 58