หางานชุมพรแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 ท่าแซะ ชุมพร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) - ดูแล แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ใช้งานด้าน Hardware และ Software ทั้งภายใน...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยและ บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับกา...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี จัดทำเอกสารสินไหม การเบิก...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการขยายตลาดของสาขา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานของสาขา, ดูแลจัดการการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเ...
งานประจำ 5 ก.ค. 57
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - วางแผนกลยุทธ์ บริหารสาขา
งานประจำ 23 มิ.ย. 57