หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 29 พ.ย. 57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดด้าน Trade Finance ดูแลการใช้วงเงินสิ...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด
 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด - Responsible for the day to day operations of Front Office. Responsible for maintaining and improving the standards of the hotel. Responsible for overall satisfac...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ ออกแบบ ถอดแบบ ทำประมาณการเพื่อยื่นเสนองาน ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และตามแผน...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด
 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด - Perform duties as assigned.
งานตามสัญญาจ้าง 26 พ.ย. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 พ.ย. 57
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - เขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AUTOCAD ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ...
งานประจำ 20 พ.ย. 57
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม AUTOCAD ออกแบบระบบลำเลียงอุตสาหกรรม หรือระบบงานท่อ ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลงานขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ดูแลลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ดูแลร้าน DISPLAY ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทำหน้าที...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - เขียนแบบงานโยธาด้วยโปรแกรม AUTOCAD ออกแบบงานโยธา ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการไ...
งานประจำ 17 พ.ย. 57
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด - Planning Strategy Sale Department. Sale & Conduct to target. Coach supporter. Presentation & follow up to aftersales. Corporate customers. 6. Document Sale ...
งานประจำ 8 พ.ย. 57
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด - Update customer database and visiting customer in order to retain longterm customer relationships with established clients and build new relationship with potential custome...
งานประจำ 4 พ.ย. 57
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 พระแสง สุราษฎร์ธานี
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 พ.ย. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Meet & assist passengers and special passengers, supply relevant information at checkin desks, embarkation/disembarkation, solve relevant problem particularly where serv...
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - You will manage the Engineering department, in the absence of the Chief Engineer and responsible for ensuring that all the engineering and maintenance act...
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท  บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลยอดขาย วางแผนงาน บริหารจัดการงานของสาขาและสรรหาตัวแทน ให้ได้ตามเป้าหมาย...
งานประจำ 19 ต.ค. 57
บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด - This position reports to General Manager and responsible for providing a safe, secure and comfortable environment by maintaining the hotel’s assets ...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Issuing the ticket Communicate with the customers via telephone Answering fax and email Answering the booking through internet
งานประจำ 26 ก.ย. 57
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 พ.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Supervising the loading of the aircraft in accordance with the Loading Instruction / Report (LIR). Ensure aircraft service procedure is performing in accordance with...
งานประจำ 13 พ.ค. 57