หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ส.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยและ บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับกา...
งานประจำ 7 ส.ค. 57
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ รวบรวม แยกประเภทสลิปและเ...
งานประจำ 3 ส.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - ดำเนินการตรวจสอบ (Inspection) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแต่ละจุดภายในสนามบินสมุยพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการรวบรวมข้อบก...
งานประจำ 3 ส.ค. 57
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ส.ค. 57
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด - To service existing customers as well as to develop new customers to increase market share. Disseminate product information / services to healthcare professionals. ...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 ก.ค. 57
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - ควบคุม ดูแล การเปิดปิด วาล์ว ในกระบวนการผลิต ควบคุม การจ่ายน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ควบคุม การจ่ายแก๊สชีวภาพไปสู่หัวเผา และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคุ...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด ภายในสนามบินสมุย พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา พร้อมดำเนินกา...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด - ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าเช่าซื้อ นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายล...
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด - Responsible for updating product information, price and company's information to dealers, suggest and negotiate with dealer to get the best location for attractive product displa...
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า...
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.ค. 57