หางานสุราษฎร์ธานี

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 เม.ย. 57
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอหบหมาย
งานประจำ 22 เม.ย. 57
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ขององค์กร พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรตาม Requirement ที่ได้รับ ช่วย support งานทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั...
งานประจำ 22 เม.ย. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนที่เรียนภายในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, งานธุรการ งานติดต่อประสานงาน...
งานประจำ 21 เม.ย. 57
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด
 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด - ดูแลเรื่องรายรับ รายจ่าย เรื่องการเงินทั้งหมด
งานประจำ 8 เม.ย. 57
ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด - รายละเอียดเกี่ยวกับงาน คุณผู้ที่สนุกกับการทำธุรกิจรักในการขายและชื่นชอบกับการได้นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าและผู้ขายในกลุ่มร้านค้าปลีกคุณผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริ...
งานประจำ 3 เม.ย. 57
บริษัท ปัญญธารา จำกัด
บริษัท ปัญญธารา จำกัด - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรท...
งานประจำ 30 มี.ค. 57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำงบกระทบยอดของสำนักงานบริการ, Direct Sales พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตรวจสอบ CSA สำนักงานบริการ, Direct Sales บันทึกบัญชีนำส...
งานประจำ 29 มี.ค. 57
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 มี.ค. 57
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 22 มี.ค. 57
บริษัท เอเซีย บุ๊คส จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท เอเซีย บุ๊คส จำกัด - แนะนำหนังสือและเพิ่มยอดขายตามหมวดหนังสือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ดูแล จัดวาง และจัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ งานธุรการงานขาย เช่น รั...
งานประจำ 19 มี.ค. 57
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 19 มี.ค. 57
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด - สร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า ผลักดันสินค้าเข้าร้านค้า (รวมถึงสื่อโฆษณา) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับทางร้านค้า ร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางร้านค้า และกระตุ้...
งานประจำ 18 มี.ค. 57
บริษัท ซาโลร่า (ไทยแลนด์) จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท ซาโลร่า (ไทยแลนด์) จำกัด - จัดเส้นทางการส่งสินค้าให้ลูกค้า รวบรวมข้อมูลการจัดส่งรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมทั้งรายงานผล ประสานงาน กับ ฝ่าย Customer services...
งานประจำ 27 ก.พ. 57
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ก.พ. 57
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด - ควบคุมดูแลการนำเงินรายได้จากการขายสินค้าประจำวันเข้าบัญชีบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษากุญแจห้องมั่นคงในระหว่างเวลาทำการ รวมทั้งดูแลรักษาเงินสดและเอกสารทางการเงิน...
งานประจำ 4 ก.พ. 57
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) - ติดต่อหาสถานที่ทั่วประเทศ เพื่อขึ้นโครงป้ายโฆษณาในโครงการต่างๆของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อหาสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า ประสานงานด้านการขอเช่าสถาน...
งานประจำ 31 ม.ค. 57