หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Issuing the ticket Communicate with the customers via telephone Answering fax and email Answering the booking through internet
งานประจำ 26 ก.ย. 57
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยและ บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับกา...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - ดำเนินการตรวจสอบ (Inspection) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแต่ละจุดภายในสนามบินสมุยพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการรวบรวมข้อบก...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ รวบรวม แยกประเภทสลิปและเ...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด - To service existing customers as well as to develop new customers to increase market share. Disseminate product information / services to healthcare professionals. ...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - ควบคุม ดูแล การเปิดปิด วาล์ว ในกระบวนการผลิต ควบคุม การจ่ายน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ควบคุม การจ่ายแก๊สชีวภาพไปสู่หัวเผา และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคุ...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด ภายในสนามบินสมุย พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา พร้อมดำเนินกา...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด - ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าเช่าซื้อ นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายล...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด - Responsible for updating product information, price and company's information to dealers, suggest and negotiate with dealer to get the best location for attractive product displa...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า...
งานประจำ 4 ก.ค. 57