หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - โน้มน้าวให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวและบริษัท/องค์กรคู่ค้า (Corporate) ตัดสินใจซื้อบริการ โดยการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อทำให้บรรลุยอดขายตามเป...
งานประจำ 2 มี.ค. 58
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป - Providing Project Management and Construction Management support for the Amari Palm Reef Renovations Project. Working closely with ONYX Corporate Office to coordinate ...
งานตามสัญญาจ้าง 23 ก.พ. 58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.พ. 58
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.พ. 58
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้บริการของสาขา ติดตามลูกค้าให้มารับสินค...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - ปฏิบัติงานจัดเก็บสินค้าและดูแลรักษาสินค้าภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามตำแหน่งที่กำหนด รวมทั้งจัดสินค้าเตรียมจ่ายให้ลูกค้า และโอนย้ายสินค้าได้ถูกต้องครบ...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการติดต่อ จัดวื้อ จัดหา ได้ตามความต้องการของทุกหน่วยงานในองค์กร...
งานประจำ 8 ม.ค. 58
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพ การรับรองคุณภาพ
งานประจำ 28 ธ.ค. 57
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอสเอ็มอี ทั้งลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ เข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอี สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกส...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการอ่านคำอนุมัติจากผู้อนุมัติที่มีอำนาจ วิเคราะห์และเลือกใช้สัญญาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำสัญญา...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลร้านค้าในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ วางบิล, รับเช็ค, จด order ลักษณะการทำงานเป็นทริป...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการภายในคลังสินค้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมดูแลสต็อกสินค้า การวางระบบควบคุมการเบิกจ่าย ตลอดจนการพัฒนาระบบภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุ...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการงานบัญชีด้านต้นทุนของโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - กำหนดกลยุทธ์ วางแผน บริหารจัดการงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน ด้านระบบบัญชี ระบบการเงิน การควบคุมภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน ควบคุม ดูแล ติดตามประเม...
งานประจำ 7 ธ.ค. 57
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 พ.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Supervising the loading of the aircraft in accordance with the Loading Instruction / Report (LIR). Ensure aircraft service procedure is performing in accordance with...
งานประจำ 13 พ.ค. 57
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ขององค์กร พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรตาม Requirement ที่ได้รับ ช่วย support งานทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั...
งานประจำ 22 เม.ย. 57