หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - You will manage the Engineering department, in the absence of the Chief Engineer and responsible for ensuring that all the engineering and maintenance act...
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท  บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลยอดขาย วางแผนงาน บริหารจัดการงานของสาขาและสรรหาตัวแทน ให้ได้ตามเป้าหมาย...
งานประจำ 19 ต.ค. 57
บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด - This position reports to General Manager and responsible for providing a safe, secure and comfortable environment by maintaining the hotel’s assets ...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Issuing the ticket Communicate with the customers via telephone Answering fax and email Answering the booking through internet
งานประจำ 26 ก.ย. 57
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ทำหน้าที่ขยายตลาดประกันภัยและ บริการด้านประกันภัยให้แก่สำนักงานตัวแทนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า/ตัวแทนในรายละเอียดเกี่ยวกับกา...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - ดำเนินการตรวจสอบ (Inspection) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแต่ละจุดภายในสนามบินสมุยพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการรวบรวมข้อบก...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ รวบรวม แยกประเภทสลิปและเ...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด - To service existing customers as well as to develop new customers to increase market share. Disseminate product information / services to healthcare professionals. ...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 พ.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Supervising the loading of the aircraft in accordance with the Loading Instruction / Report (LIR). Ensure aircraft service procedure is performing in accordance with...
งานประจำ 13 พ.ค. 57
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ขององค์กร พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรตาม Requirement ที่ได้รับ ช่วย support งานทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั...
งานประจำ 22 เม.ย. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนที่เรียนภายในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, งานธุรการ งานติดต่อประสานงาน...
งานประจำ 21 เม.ย. 57
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด
 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด - ดูแลเรื่องรายรับ รายจ่าย เรื่องการเงินทั้งหมด
งานประจำ 8 เม.ย. 57
บริษัท ปัญญธารา จำกัด
บริษัท ปัญญธารา จำกัด - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรท...
งานประจำ 30 มี.ค. 57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำงบกระทบยอดของสำนักงานบริการ, Direct Sales พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตรวจสอบ CSA สำนักงานบริการ, Direct Sales บันทึกบัญชีนำส...
งานประจำ 29 มี.ค. 57
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
งานประจำ 28 มี.ค. 57