หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - โน้มน้าวให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวและบริษัท/องค์กรคู่ค้า (Corporate) ตัดสินใจซื้อบริการ โดยการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อทำให้บรรลุยอดขายตามเป...
งานประจำ 2 มี.ค. 58
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป - Providing Project Management and Construction Management support for the Amari Palm Reef Renovations Project. Working closely with ONYX Corporate Office to coordinate ...
งานตามสัญญาจ้าง 23 ก.พ. 58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.พ. 58
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.พ. 58
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้บริการของสาขา ติดตามลูกค้าให้มารับสินค...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - ปฏิบัติงานจัดเก็บสินค้าและดูแลรักษาสินค้าภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และถูกต้องตรงตามตำแหน่งที่กำหนด รวมทั้งจัดสินค้าเตรียมจ่ายให้ลูกค้า และโอนย้ายสินค้าได้ถูกต้องครบ...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการติดต่อ จัดวื้อ จัดหา ได้ตามความต้องการของทุกหน่วยงานในองค์กร...
งานประจำ 8 ม.ค. 58
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 พ.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Supervising the loading of the aircraft in accordance with the Loading Instruction / Report (LIR). Ensure aircraft service procedure is performing in accordance with...
งานประจำ 13 พ.ค. 57
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ขององค์กร พัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรตาม Requirement ที่ได้รับ ช่วย support งานทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั...
งานประจำ 22 เม.ย. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษานักเรียนที่เรียนภายในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, ติดตามนิเทศน์นักเรียน ขณะที่ไปฝึกปฏิบัติงานที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, งานธุรการ งานติดต่อประสานงาน...
งานประจำ 21 เม.ย. 57
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด
 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด - ดูแลเรื่องรายรับ รายจ่าย เรื่องการเงินทั้งหมด
งานประจำ 8 เม.ย. 57
บริษัท ปัญญธารา จำกัด
บริษัท ปัญญธารา จำกัด - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรท...
งานประจำ 30 มี.ค. 57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำงบกระทบยอดของสำนักงานบริการ, Direct Sales พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตรวจสอบ CSA สำนักงานบริการ, Direct Sales บันทึกบัญชีนำส...
งานประจำ 29 มี.ค. 57