หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 เม.ย. 58
คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - To maintain regular and effective communication with all other Heads of Department To supervise the daily activities of all Housekeeping staff to ensure compliance with houseke...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - Assist to Director of Human Resource in establishing and implementing Human Resources strategies, system and policies in accordance with guideline and laws of Thailand. Handle ...
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - ดำเนินการตรวจสอบ (Inspection) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำแต่ละจุดภายในสนามบินสมุยพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการรวบรวมข้อบก...
งานประจำ 20 เม.ย. 58
คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 16 เม.ย. 58
คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 13 เม.ย. 58
คามาลายา เกาะสมุย
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คามาลายา เกาะสมุย - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 12 เม.ย. 58
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือคุณภาพ, ขั้นตอนการทำงาน, วิธีการทำงาน, ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ควบคุมและดูแลการสำรองสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งานตามสภาวกา...
งานประจำ 8 เม.ย. 58
ซิกซ์เซ้นส์เซส โฮเทล แอนด์ สปา
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ซิกซ์เซ้นส์เซส โฮเทล แอนด์ สปา - Assist the Director of Food and Beverage with the day to day operation of the food and beverage department. Ensure all restaurants and bars are adequately staffed for occ...
งานประจำ 3 เม.ย. 58
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - โน้มน้าวให้กลุ่มบริษัทนำเที่ยวและบริษัท/องค์กรคู่ค้า (Corporate) ตัดสินใจซื้อบริการ โดยการนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อทำให้บรรลุยอดขายตามเป...
งานประจำ 2 มี.ค. 58
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป - Providing Project Management and Construction Management support for the Amari Palm Reef Renovations Project. Working closely with ONYX Corporate Office to coordinate ...
งานตามสัญญาจ้าง 23 ก.พ. 58
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.พ. 58
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.พ. 58
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 พ.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - Supervising the loading of the aircraft in accordance with the Loading Instruction / Report (LIR). Ensure aircraft service procedure is performing in accordance with...
งานประจำ 13 พ.ค. 57