หางานเพชรบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานเพชรบุรี Phetchaburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - เพศ ชาย อายุ 2235 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.ประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,การตลาด,บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ด...
งานประจำ 30 มี.ค. 58
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุมพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม จัดทำตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เตรี...
งานประจำ 29 มี.ค. 58
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงานด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ติดประกาศ ประกาศทาง internet การออก Job Fair เป็นต้น ทำการคัดเลือกผู้สมัคร และสัมภาษณ์งานร่วมกับห...
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 ชะอำ เพชรบุรี
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.พ. 58
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 ชะอำ เพชรบุรี
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - แนะนำและสอนวิธีการว่ายน้ำอย่างปลอดภัย
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 พ.ค. 57