หางานเพชรบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานเพชรบุรี Phetchaburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 ชะอำ เพชรบุรี
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.พ. 58
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 ชะอำ เพชรบุรี
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - แนะนำและสอนวิธีการว่ายน้ำอย่างปลอดภัย
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ม.ค. 58
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 ม.ค. 58
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ติดตามการผ่อนชำระ / ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการหนี้ / แก้ไขหนี้ ในแง่มุมต่าง ๆ เปรียบเทียบผลการจัดการหนี้ และผลกระทบที่เกิดขึ้น (เข...
งานประจำ 3 ม.ค. 58
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ดูแลทีมขายประจำภาคตามเป้าหมาย เพิ่มประสิทธิภาพยอดขายลูกค้า (ดีลเลอร์ ซับดีลเลอร์) งบประมาณ การจัดรายการ ความพึงพอใจลูกค้า ลดข้อร้องเรียน...
งานประจำ 22 ธ.ค. 57
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 พ.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Support RD to verify product quality in every stage Support factory to verify and judge
งานประจำ 19 มี.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Perform failure analysis from manufacturing problem Onsite support induring manufacturing Provide product or process recommendation/...
งานประจำ 13 มี.ค. 57
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 10 มี.ค. 57