หางานบางเขนแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางเขน Bang Khen Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดูแลเรื่องการจ่ายอุปกรณ์ให้พนักงาน ดูเรื่องการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อม ดูเรื่องการสรุปยอดการเบิกจ่ายของ...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลเรื่องการทำงานด้านอาหาร หรือ เบอกอรี่ คิดเมนู หรือ สูตรอาหารหรือขนมแบบใหม่ เตรียมอาหารเพื่อส่งตามสาขาต่าง ดูเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเรื่องต้นทุ...
งานประจำ 22 เม.ย. 58
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) - Responsibilities include design, install, perform aftersales services for wireless product the company sold to customer. Learn all product li...
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Attend client meetings & assist with determination of project requirements Prepare project organization & commnication charts & schedules Effectively & ac...
งานประจำ 18 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Review and make recommadations to ensure that safety standard and development in workplace Operating under law relating to safety, health and environment ...
งานประจำ 10 มี.ค. 58
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) - Repair service Production support (such as STBs, TBOX) Repair PCA products and inwarranty repair Support customers and work together with CS ...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)
 บางเขน กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) - Responsibilities include design, install, perform aftersales services for multimedia and network equipment/system the company sold to customer. ...
งานประจำ 25 ก.พ. 58