หางานกาญจนบุรี

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
  กาญจนบุรี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - ดำเนินการจัดเตรียรมเอกสารการฝึกอบรมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน เอกสารการอบรมพนักงานทั้งวิทยากรภายนอกและวิทยากรภายใน ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ...
งานประจำ 23 เม.ย. 57
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  กาญจนบุรี
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Analyze financial information to produce forecasts of business, industry, and economic conditions for use in making investment decisions. Assemble spread...
งานประจำ 12 เม.ย. 57
ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด - คุณผู้ที่สนุกกับการทำธุรกิจรักในการขายและชื่นชอบกับการได้นำเสนอสินค้าให้กับร้านค้าและผู้ขายในกลุ่มร้านค้าปลีกคุณผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้...
งานประจำ 3 เม.ย. 57