หางานกาญจนบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนอ้อยและพนักงานประเมินและเร่งรัดหนี้สิน ของโควตาอ้อย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อเครดิตสินเชื่อเพื่อประก...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.ค. 57
บริษัท อินโน คอนส์ จำกัด
  กาญจนบุรี
บริษัท อินโน คอนส์ จำกัด - ดูแลลูกค้า กลุ่มโรงงานผลิตหลังคาและกลุ่มผู้ติดตั้ง
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กาญจนบุรี
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ควบคุม ดูแลงานโครงสร้างอาคาร , โครงสร้างเหล็กและฐานรากรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุม ดูแลงานงานออกแบบโยธาสถานีไฟฟ้า...
งานประจำ 24 มิ.ย. 57