หางานกาญจนบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานกาญจนบุรี Kanchanaburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  กาญจนบุรี
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วางแผน ตรวจสอบ บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนดเวลาและงบประมาณ...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  กาญจนบุรี
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและดูแลการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา...
งานประจำ 12 ธ.ค. 57
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด - ดูแลยอดขายของบริษัทฯ บริหารงานในส่วนที่รับผิดชอบ
งานประจำ 2 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการขยายตลาดของสาขา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานของสาขา, ดูแลจัดการการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามร...
งานประจำ 30 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 8 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 1 พ.ย. 57
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - บริหารและดูแลเขตการขาย จ.นครปฐม ,ราชบุรี ,กาญจนบุรี ,สุพรรณบุรี...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
เซเรนนาต้า โรงแรม และ รีสอร์ท กรุ๊ป
  กาญจนบุรี
เซเรนนาต้า โรงแรม และ รีสอร์ท กรุ๊ป - Welcomes visitors by greeting them, in person or on the telephone. Ensures knowledge of staff movements in and out of organization. General administrative...
งานประจำ 4 ต.ค. 57
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ท่ามะกา กาญจนบุรี
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 พ.ค. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - บริหารการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้ขอบเขตสัญญาบริหารการผลิต ที่ทำกับบริษัท ผู้เป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริหารสัญญาขายไฟฟ้าตามสัญญาที่บริษัท owner...
งานประจำ 10 พ.ค. 57