หางานกาญจนบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.ค. 57
บริษัท อินโน คอนส์ จำกัด
  กาญจนบุรี
บริษัท อินโน คอนส์ จำกัด - ดูแลลูกค้า กลุ่มโรงงานผลิตหลังคาและกลุ่มผู้ติดตั้ง
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กาญจนบุรี
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ควบคุม ดูแลงานโครงสร้างอาคาร , โครงสร้างเหล็กและฐานรากรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุม ดูแลงานงานออกแบบโยธาสถานีไฟฟ้า...
งานประจำ 24 มิ.ย. 57
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ท่ามะกา กาญจนบุรี
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 พ.ค. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - บริหารการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้ขอบเขตสัญญาบริหารการผลิต ที่ทำกับบริษัท ผู้เป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริหารสัญญาขายไฟฟ้าตามสัญญาที่บริษัท owner...
งานประจำ 10 พ.ค. 57