หางานกาญจนบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานกาญจนบุรี Kanchanaburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

เซเรนนาต้า โรงแรม และ รีสอร์ท กรุ๊ป
  กาญจนบุรี
เซเรนนาต้า โรงแรม และ รีสอร์ท กรุ๊ป - Real opportunity for Thai and foreigner willing to live in Thailand. A small resort located in the jungle among green mountains all year long in River Kwai, Kanchana...
งานประจำ 3 มี.ค. 58
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์บริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติในอำนาจ และ/หรือ เสนออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในเวลาที่กำหนด วิเคราะห์สินเชื...
งานประจำ 31 ม.ค. 58
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์บริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติในอำนาจ และ/หรือ เสนออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในเวลาที่กำหนด บริหารทีมงานวิเ...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - จัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน,ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ ต...
งานประจำ 24 ม.ค. 58
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด - วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการตลาด หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ ร...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ท่ามะกา กาญจนบุรี
บริษัท อัลลายด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 พ.ค. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - บริหารการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ภายใต้ขอบเขตสัญญาบริหารการผลิต ที่ทำกับบริษัท ผู้เป็นเจ้าของ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริหารสัญญาขายไฟฟ้าตามสัญญาที่บริษัท owner...
งานประจำ 10 พ.ค. 57