หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ส.ค. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ระบบงาน QMR ระบบงานKPI และงานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน เป็นต้น ปรับปรุงงาน HR เพื่อมีความทันสมัยสามารถแข่งขันกับตลาดได้...
งานประจำ 22 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - To be channel to communicate with customer for new project To coordinate with internal team to deliver what we commit customer on time No quality problem to customer
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ติดตั้งแผงโชว์สินค้า จัดทำแผงโชว์สินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Interface with customer during new product introduction Handle customer review/ Audit Participate and drive Built in quality for new customer/ new product
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - To admin Active Directory windows 2008 Server To admin windows terninal service To admin file share server To admin database (Oracle, SQL) instances To provide ...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Perform recruitment process in order to have enough number of suited and qualified employees to work for the organization Lead all recruitment process s...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Complete Reporting Package and Statutory Financial statement aligned to GAAP Prepare relevant reports in general accounting section to support internal and external parties...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Communicate with customers efficiently Follow up and coordinate with different departments effectively Organize documents well
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดทำเอกสารเตรียมส่งออก ติดต่อประสานงานตัวแทนออกของและบริษัทรับขนส่งสินค้า จัดเก็บและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบศุลกากร...
งานประจำ 17 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Coordinate between customer and internal team (QA, Engineer, Design, TPM, Sales etc.) to manage customer projects starting from qualification then release for mass production...
งานประจำ 16 ส.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Process/ Production control analysis to initiate cost reduction project Work study, assembly process analysis to initiate productivity improvement project Material/ Too...
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Implement project evaluation and feasibility studies on existing and new product Establishing qualification and conversion require to meet customer expectation Implemen...
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Conducting financial planning of the company group Being responsible for analysis of financial performance of the company's subsidiaries and associates and s...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Lead to conduct the meeting with team member to solve problem, and response corrective/ preventive active to customer To analyze and follow up the cause of problem with up/...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Support general technical inquiry requested by customer to provide comprehensive & fast response Support customer visit to present general process flow, control, process/ p...
งานประจำ 12 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Maintaining smooth operations at a materials supplier Identifying and solving problems and possess solid communication and Managerial skills Recording and processing of...
งานประจำ 10 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Test process control/ Improvement Test software development Test project improvement Test capacity expansion and support Customer requirement New product releas...
งานประจำ 9 ส.ค. 57