หางานบางนา

บริษัท ออโตเอ็กซเพรส ดอท คอม จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออโตเอ็กซเพรส ดอท คอม จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 เม.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 เม.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Responsible for all purchasing activities including sourcing materials, contract negotiation and expediting delivery schedule from local or overseas vendors. C...
งานประจำ 7 เม.ย. 57
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 4 เม.ย. 57
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด - Specify products in construction projects with architects, consultants and Developers Develop and maintain deep relationship with architects, consultants and ke...
งานประจำ 1 เม.ย. 57
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด - สรรหา บุคคลากรตามแผนงานและความต้องการของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ทหนังสือพิมพ์ หน่วยงานจัดหาแรงงาน บริษัทจัดจ้าง ฯลฯ ควบคุมดูแลการบริหารและประเมิน...
งานประจำ 31 มี.ค. 57
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด - สนับสนุนฝ่ายขายโดยให้ข้อมูลทางเทคนิคของสินค้านำเข้าประเภทวัสดุก่อสร้างแก่ลูกค้า สถาปนิก วิศวกร ดีซาย์เนอร์ หรือบริษัทที่ปรึกษา แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก...
งานประจำ 31 มี.ค. 57
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 31 มี.ค. 57
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด - Meet sales target by closing sales of the assigned projects. Develop and maintain deep relationship with key customers, consultants and key decision maker of th...
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด - ให้บริหารสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รวมทั้งวิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายรถจ...
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จํากัด - Grow sales of multiproduct construction material business, delivering on targets of sales portfolio of between Baht 150 250 Million Recruit, train, evaluate a...
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Design and write program including analyst the system. Support and training user for developing program and application software. Prepare the training mate...
งานประจำ 27 มี.ค. 57