หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - monitor public opinion regarding an organization or particular issues develop and implement communication strategies fo...
งานประจำ 1 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Deliver services related to the implementation and sustenance of Human Resources Information System (HRIS) and applications...
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - The position will be working for the Planning function in Project Management Team (PMT). The job requires the person wi...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ หาความเข้มข้นของน้ำยาชุบ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ กรองน้ำยา ลงหน้างานในกระบวนการชุบ จัดทำ จัดเก็บเอกสารในระบบ ...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลภาพลักษณ์ของตราสินค้า และจัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่อยู่ในการดูแลของ Ebusiness division II. หน้าท...
งานประจำ 27 ต.ค. 57
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Give some advices for customer Serve customer how to use the machine for full capacity
งานประจำ 26 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - นำเสนอการบริการต่ออายุประกันภัยรถให้ลูกค้าเช่าซื้อ และติดตามการชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท บันทึกข้อมูลการต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ประสานงา...
งานประจำ 25 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี .NET (Win App, Web App
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - จัดทำแผนการสอน และสอน, ให้ข้อมูลในเรื่องการเรียนการสอน, ดูแลระบบเว็ปไซต์, นิเทศการสอน, จัดอบรมครู...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงเครื่องบันทึกกล้องCCTVสาขา ทั้ง Hardware ,Software...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 14 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ติดตามข้อมูลผลิภัณฑ์และตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เช่น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดูแลงานเอกสารทุกแผนกภายในฝ่...
งานประจำ 9 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - จัดทำรายงาน Collection Performance จัดทำ Collection Dashboard จัดทำงานที่จะต้องมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภายนอก ออกแบบระบบฐานข้อมู...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดเตรียม จัดทำเอกสาร , รายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - เร่งรัด ติดตามค่างวดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่เกินกำหนดชำระทางโทรศัพท์...
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - จัดทำ Business Requirement ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนก Collection จัดทำ Test Case, Test Script สำหรับเตรียมทดสอบระบบใหม่ที่ได้จัดทำขึ้นตาม Business Re...
งานประจำ 5 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ต.ค. 57