หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดทำและร่วมทำหลักสูตร OJT เช่น จัดทำคู่มือการสอนงาน ร่วมกับฝ่ายผลิต, ร่วมจัดทำ และผลิตสื่อ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ ที่ใช้ในการฝึกอบรม OJT, เขียนหลักสูตรส่งกรมพัฒนา...
งานประจำ 23 พ.ย. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมงานด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับการทำงานของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่นการทำงานของ จป.วิชาชีพ ควบคุมและตรวจสอบการดำเน...
งานประจำ 22 พ.ย. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Responsible for successful implementation of the Korloff brand for Thai market based on the strategic marketing and retail operation plans Report to Managi...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลร้านค้ามือถือ SAMSUNG ในพื้นที่รับผิดชอบ บริหารรายละเอียดสินค้าในการขาย เช่น ดูแล DISPLAY และ STOCK ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รายงานยอดขายทุกสัปดาห์ ...
งานประจำ 17 พ.ย. 57
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด - Provide input into pipe routing Pipe stress analysis large bore and small bore piping Design pipe supports Review pipe support drawings...
งานประจำ 14 พ.ย. 57
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด - Responsible for Aftermarket sales for all product and service opportunities within an assigned territory Administrates, schedules, and manages al...
งานประจำ 12 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Manage, control and coordinate with the engineering discipline leades and department managers on the resource repuirement f...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - monitor public opinion regarding an organization or particular issues develop and implement communication strategies fo...
งานประจำ 1 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Deliver services related to the implementation and sustenance of Human Resources Information System (HRIS) and applications...
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - The position will be working for the Planning function in Project Management Team (PMT). The job requires the person wi...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ หาความเข้มข้นของน้ำยาชุบ โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ กรองน้ำยา ลงหน้างานในกระบวนการชุบ จัดทำ จัดเก็บเอกสารในระบบ ...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลภาพลักษณ์ของตราสินค้า และจัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่อยู่ในการดูแลของ Ebusiness division II. หน้าท...
งานประจำ 27 ต.ค. 57
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Give some advices for customer Serve customer how to use the machine for full capacity
งานประจำ 26 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - นำเสนอการบริการต่ออายุประกันภัยรถให้ลูกค้าเช่าซื้อ และติดตามการชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท บันทึกข้อมูลการต่ออายุประกันภัยเข้าระบบ ประสานงา...
งานประจำ 25 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี .NET (Win App, Web App
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - จัดทำแผนการสอน และสอน, ให้ข้อมูลในเรื่องการเรียนการสอน, ดูแลระบบเว็ปไซต์, นิเทศการสอน, จัดอบรมครู...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงเครื่องบันทึกกล้องCCTVสาขา ทั้ง Hardware ,Software...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 14 ต.ค. 57