หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดทำราย / เอกสารภายในหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูล และรายงาน อย่างมีระบบ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 28 เม.ย. 58
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด - Manage the recruitment process to ensure that they are aligned with HR policies and cost efficient. Work with management to define staffing plans and consult ...
งานประจำ 27 เม.ย. 58
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด - Recruit, interview, test and select employees to fill vacant positions. Brief and facilitate a relationship with personnel agencies and search firms as required....
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ติดตั้งแผงโชว์สินค้า จัดทำแผงโชว์สินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - เร่งรัด ติดตามค่างวดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่เกินกำหนดชำระทางโทรศัพท์...
งานประจำ 20 เม.ย. 58
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ดูแล รับผิดชอบงานในส่วนของคลังสินค้า : ดูแลการรับมอบ ส่งมอบสินค้า และ จัดทำการเบิกจ่ายสินค้า พร้อมการดูแลสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ที่ได้กำหนดไว้...
งานประจำ 20 เม.ย. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ประเมินสภาวะโภชนาการ ความต้องการสารอาหาร และพลังงานของผู้ป่วย รวมทั้งกำหนดอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วย ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อทำการปรับเปล...
งานประจำ 18 เม.ย. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - จัดทำคู่มือการประเมินราคาหัตถการ,ประเมินราคา,จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน และเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานภายในฝ่ายฯ ประสานงานแพทย์ พยาบาล และผู้รับบริการ อธิบ...
งานประจำ 17 เม.ย. 58
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - Issue the Financial Statement Budget Report General Voucher Setup accrued AP and AR Others
งานประจำ 10 เม.ย. 58
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - Coding window / web application by Java , J2EE using JSP/Servlet and Tomcat Analyze database by Oracle 10g. & Ms. SQL Sever.
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Deal with customers regarding their claims on product defect. Visit customer sites to analyze primary cause of the defect. Coordinate with sales for after...
งานประจำ 30 มี.ค. 58
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 มี.ค. 58
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานในระดับฝ่ายของบริษัท ฯ ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของแผนกกฎหมาย นิติกร ตลอดจนการติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผ...
งานประจำ 14 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการจัดทำสรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และรายได้อื่นๆของบริษัทฯ รับผิดชอบการทำจ่ายค่าจ้างเงินเดือน รายได้อื่นๆ และจัดรายการหักเงินได้ของพน...
งานประจำ 12 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ว่าความ ดำเนินการตรวจสอบ , จัดทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลทางด้านกฎหมาย ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกา...
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ร่วมกำกับดูแลงาน แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำการประชาสัมพันธ์การบริการและสถานที่ของโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยและลูกค้าทั่วไป เป็นผู้นำทีมเจ้าหน้...
งานประจำ 10 มี.ค. 58
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - Analyst variance by comparing between actual and budget To do financial statement for budgeting Preparing profit and loss by product and location ..
งานประจำ 3 มี.ค. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 1 มี.ค. 58