หางานบางนา

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบกำกับ ดูแล ควบคุม ประเมินผล และติดตามงาน ในด้านงานบริหารและบริการของหน่วยงาน กำกับดูแลงานบริการของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ศูนย์...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - To develop the person as a backup on Production planning role and new Advance Scheduling software (AS Infor). To support business growth year on year (94 SKUs in 1999 v...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Responsible for all accounting function Account Receivable Account Payable GL Fixed Assets Stock, Vat and Tax Preparing Monthly Report
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - งานด้านบัญชีรายรับรายจ่าย บันทึกภาษีต่าง ๆ
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Work as Implementation and Supporting: Provide Solution & Consultancy Services of ERP with MS Dynamics Navision Get Requirement & Business Analyst Implement Proj...
งานประจำ 15 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Concern in Visual Studio.NET C++, C#, VB.NET, ASP.NET Dynamics NAV C/AL Analyze JAVA/PHP SQL Other tasks as per assigned
งานประจำ 14 ก.ค. 57
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 บางนา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 8 ก.ค. 57