หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.ย. 57
แอคคอร์ กรุ๊ป
 บางนา กรุงเทพมหานคร
แอคคอร์ กรุ๊ป - : To assist the EC in writing standard recipes which allow the outlet to run at an acceptable food cost. : To assist the EC in minimizing payroll costs by maximizing productivity a...
งานประจำ 19 ก.ย. 57
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด - ควบคุมระบบสต๊อกและคลังสินค้าให้เป็นระเบียบ ประสานงานกับระบบจัดส่งในแต่ละวัน เช็คและตรวจทานความถูกต้องสำหรับสินค้าส่วนนำเข้า และสินค้าในประเทศ...
งานประจำ 9 ก.ย. 57
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด - จัดสินค้าระหว่างวัน จัดออเดอร์สินค้าเพื่อการจัดส่งในแต่ละวัน ตรวจนับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดทำสต๊อกการ์สินค้าประจำวัน อื่น ๆ ตามที่ได้รับม...
งานประจำ 8 ก.ย. 57
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 ก.ย. 57
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ลิงค์เวลด์ (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลสินค้าประเภทกลึง ไส ตัด เจาะ , ติดต่อกับ Supplier ต่างประเทศ รวมไปถึงศึกษาการใช้งาน จุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ งานติดตั้ง และการบริการงานหลังการขาย...
งานประจำ 5 ก.ย. 57
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.ย. 57
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.ย. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ส.ค. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ระบบงาน QMR ระบบงานKPI และงานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน เป็นต้น ปรับปรุงงาน HR เพื่อมีความทันสมัยสามารถแข่งขันกับตลาดได้...
งานประจำ 22 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - To be channel to communicate with customer for new project To coordinate with internal team to deliver what we commit customer on time No quality problem to customer
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ติดตั้งแผงโชว์สินค้า จัดทำแผงโชว์สินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Interface with customer during new product introduction Handle customer review/ Audit Participate and drive Built in quality for new customer/ new product
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - To admin Active Directory windows 2008 Server To admin windows terninal service To admin file share server To admin database (Oracle, SQL) instances To provide ...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Perform recruitment process in order to have enough number of suited and qualified employees to work for the organization Lead all recruitment process s...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Complete Reporting Package and Statutory Financial statement aligned to GAAP Prepare relevant reports in general accounting section to support internal and external parties...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Communicate with customers efficiently Follow up and coordinate with different departments effectively Organize documents well
งานประจำ 18 ส.ค. 57