หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - หน้าที่และความรับผิดชอบ: ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต บำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงป้องกัน ซ่อม / สร้างเครื่องจักร และจัดหาอะไหล่ เพื่อสนับสนุน...
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ดูแลกฏระเบียบบริษัท ตักเตือนพนักงานหากทำผิด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดี ให้คำปรึกษา ด้านแรงงาน และสวัสดิการพนักงาน ...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
Echoas Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
 บางนา กรุงเทพมหานคร
Echoas Recruitment (Thailand) Co., Ltd. - Manage overall accounting and financial function Support and handle external auditor Analyze and investigate cost variances Establish accounting p...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมบริหารงานแผนกช่างไฟฟ้า ออกแบบ คำนวณระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ควบคุมงานติดตั้ง รื้อถอนระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ จัดทำเอกสารประวัติเครื่องจ...
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Responsible for the design, develop, and implementation of new machine vision inspection system by working with a team of automation engineers Work closely with other team ...
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Development engineer staff of new product and new IC Packaging design section Provide technical support in development technologies module, simulation diagram of IC packagi...
งานประจำ 15 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Plan capacity for daily, weekly and monthly for production Issue manufacturing order with relevant documents for manufacturing Prepare lot status and summary reports to...
งานประจำ 15 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Design & Develop application to support manufacturing Improve system performance & reliability Support all related tasks to IT Projects
งานประจำ 12 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Improve machine downtime Improve machine setup time, utilization, OEE Maintain and improve machine condition Develop and improve machine capability to support new p...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Line sustaining for QFN package at Wire bond process Initiate project for yield, Quality, Cost & Productivity improvement Interfacing with external/ Internal customer o...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Conduct regularly quality management system audit including all customer special requirements Coordinator for customer feedback including perform initial investigation ...
งานประจำ 6 ธ.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดทำและร่วมทำหลักสูตร OJT เช่น จัดทำคู่มือการสอนงาน ร่วมกับฝ่ายผลิต, ร่วมจัดทำ และผลิตสื่อ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ ที่ใช้ในการฝึกอบรม OJT, เขียนหลักสูตรส่งกรมพัฒนา...
งานประจำ 23 พ.ย. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมงานด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับการทำงานของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เช่นการทำงานของ จป.วิชาชีพ ควบคุมและตรวจสอบการดำเน...
งานประจำ 22 พ.ย. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Responsible for successful implementation of the Korloff brand for Thai market based on the strategic marketing and retail operation plans Report to Managi...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลร้านค้ามือถือ SAMSUNG ในพื้นที่รับผิดชอบ บริหารรายละเอียดสินค้าในการขาย เช่น ดูแล DISPLAY และ STOCK ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รายงานยอดขายทุกสัปดาห์ ...
งานประจำ 17 พ.ย. 57
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด - Provide input into pipe routing Pipe stress analysis large bore and small bore piping Design pipe supports Review pipe support drawings...
งานประจำ 14 พ.ย. 57
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออมนิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ จำกัด - Responsible for Aftermarket sales for all product and service opportunities within an assigned territory Administrates, schedules, and manages al...
งานประจำ 12 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Manage, control and coordinate with the engineering discipline leades and department managers on the resource repuirement f...
งานประจำ 11 พ.ย. 57