หางานบางนา

บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 31 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Manage helpdesk to support all desktop and mobile users for hardware installation, maintenance and software implementation at all locations Manage outsource helpdes...
งานประจำ 31 ก.ค. 57
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานในฐานะรองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล นอกเวลาทำการ รายงานปัญหาวิกฤตตรงต่อผู้อำนวยการแพทย์นอกเวลา เพื่อใหทันต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างมีประสิท...
งานประจำ 30 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 30 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Understand all aspects of cash flow Forecast daily cash requirements and execute daily financing decisions Assist in trade investment portfolios including Workin...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท เฟสโต้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟสโต้ จำกัด - Managing all aspects of complex engineering project for Customer Solutions from the inquiry to the quotation, including design. Performing Mechanical / Electrical engineering wo...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท เฟสโต้ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟสโต้ จำกัด - Identifies customer requirements, determines schedule availability, promotes services, defines process and related materials, provides quotation & services, acquires customer pap...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบกำกับ ดูแล ควบคุม ประเมินผล และติดตามงาน ในด้านงานบริหารและบริการของหน่วยงาน กำกับดูแลงานบริการของหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ศูนย์...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - To develop the person as a backup on Production planning role and new Advance Scheduling software (AS Infor). To support business growth year on year (94 SKUs in 1999 v...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Responsible for all accounting function Account Receivable Account Payable GL Fixed Assets Stock, Vat and Tax Preparing Monthly Report
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 21 ก.ค. 57