หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี .NET (Win App, Web App
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - จัดทำแผนการสอน และสอน, ให้ข้อมูลในเรื่องการเรียนการสอน, ดูแลระบบเว็ปไซต์, นิเทศการสอน, จัดอบรมครู...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้ารวมถึงเครื่องบันทึกกล้องCCTVสาขา ทั้ง Hardware ,Software...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 14 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ติดตามข้อมูลผลิภัณฑ์และตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น เช่น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดูแลงานเอกสารทุกแผนกภายในฝ่...
งานประจำ 9 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - จัดทำรายงาน Collection Performance จัดทำ Collection Dashboard จัดทำงานที่จะต้องมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภายนอก ออกแบบระบบฐานข้อมู...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดเตรียม จัดทำเอกสาร , รายงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - เร่งรัด ติดตามค่างวดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่เกินกำหนดชำระทางโทรศัพท์...
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) - จัดทำ Business Requirement ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนก Collection จัดทำ Test Case, Test Script สำหรับเตรียมทดสอบระบบใหม่ที่ได้จัดทำขึ้นตาม Business Re...
งานประจำ 5 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ต.ค. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ก.ย. 57
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for manage and handle full of scope of accounting function including SOX 40 Ensure all financial and accounting transaction compliance wit...
งานประจำ 24 ก.ย. 57
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ย. 57
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.ย. 57
แอคคอร์ กรุ๊ป
 บางนา กรุงเทพมหานคร
แอคคอร์ กรุ๊ป - : To assist the EC in writing standard recipes which allow the outlet to run at an acceptable food cost. : To assist the EC in minimizing payroll costs by maximizing productivity a...
งานประจำ 19 ก.ย. 57