หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Deal with customers regarding their claims on product defect. Visit customer sites to analyze primary cause of the defect. Coordinate with sales for after...
งานประจำ 30 มี.ค. 58
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 มี.ค. 58
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานในระดับฝ่ายของบริษัท ฯ ควบคุม กำกับ ดูแลบริหารจัดการงานของแผนกกฎหมาย นิติกร ตลอดจนการติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทางคอมพิวเตอร์แก่ผ...
งานประจำ 14 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการจัดทำสรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน และรายได้อื่นๆของบริษัทฯ รับผิดชอบการทำจ่ายค่าจ้างเงินเดือน รายได้อื่นๆ และจัดรายการหักเงินได้ของพน...
งานประจำ 12 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ว่าความ ดำเนินการตรวจสอบ , จัดทำนิติกรรมสัญญา ตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีผลทางด้านกฎหมาย ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับกา...
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ร่วมกำกับดูแลงาน แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำการประชาสัมพันธ์การบริการและสถานที่ของโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยและลูกค้าทั่วไป เป็นผู้นำทีมเจ้าหน้...
งานประจำ 10 มี.ค. 58
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด - Analyst variance by comparing between actual and budget To do financial statement for budgeting Preparing profit and loss by product and location ..
งานประจำ 3 มี.ค. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 1 มี.ค. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 25 ก.พ. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาลและพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวิน...
งานประจำ 25 ก.พ. 58
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุทางทันตกรรมให้พร้อมสำหรับใช้งาน ช่วยงานทันตแพทย์และทำหัตถการ ประเมินสภาวะผู้ป่วยที่มีอาการผิดปรกติเบื้องต้นและรายงาน...
งานประจำ 24 ก.พ. 58
โรงพยาบาลมนารมย์
 บางนา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมนารมย์ - จิตแพทย์ ประจำโรงพยาบาล
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ก.พ. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ก.พ. 58
โรงพยาบาลมนารมย์
 บางนา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมนารมย์ - ดูแล ผู้ป่วยด้านจิตเวช พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์...
งานประจำ 23 ก.พ. 58