หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 23 เม.ย. 58
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลเรื่องการออกแบบ สื่อสิงพิมพ์ ออกแบบจัดทำโบรชัวร์ ,แบนเนอร์, ป้ายในรูปแบบต่างๆได้ ดูเรื่องการประสานงานในการทำสื่อสิงพิมพ์...
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสิน...
งานประจำ 20 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Develop data of Poultry business in Betagro Group Follow up and Update information for Poultry business Analyst company lose & profits Responsible for marketi...
งานประจำ 20 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รวบรวมข้อมูลการขายของเบทาโกร ช็อปทั้งประเทศ จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลการขายเบื้องต้น จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน จัดทำสำรวจเก็บข้อมูลการบริโภคสินค้า รัศมี 5 กม.รอบ...
งานประจำ 17 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Develop and console yearly audit plan support to corporate purchase as well as plant QA/QMR Prepare audit program and manage change coordinate with audit scheduler ...
งานประจำ 16 เม.ย. 58
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 เม.ย. 58
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 8 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AP จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AR จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน จั...
งานประจำ 8 เม.ย. 58
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 เม.ย. 58
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ...
งานประจำ 7 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - บริหารทีมให้คิดตามการส่งสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบและการจัดส่งเอกสารส่งออก ให้ได้ตามเป้าหมาย พัฒนาระบบงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายให้มีประสิทธิภาพ ...
งานประจำ 7 เม.ย. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Handle daytoday accounting and tax transactions Perform monthend closing Prepare financial statements and management reports Provide annual budget and l...
งานประจำ 4 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ Sale และเอกสาร Payment ต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้าต่างๆ ติดตามประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เ...
งานประจำ 3 เม.ย. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - The Financial officer will assist to manage Cash Management, Loan Agreement Management, Financial Market Investment and Insurance Coverage for EGCO’s Project Finance Comp...
งานประจำ 2 เม.ย. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Preparing the noncomplex TORs, Purchasing Contracts / Purchasing Orders, Service Contracts and other related tasks. Assisting the supervisor in developing good qu...
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด - คุมบัญชีรายได้ และบัญชีลูกหนี้ค่าขายไฟฟ้าของบริษัท โดยดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบันทึกเข้าระบบให้ถูกต้อง ..
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท วิเคราะห์ตลาด,วางแผนการตลาด และผลักดันการทำตามแผนกลยุทธ์การตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ม...
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจ...
งานประจำ 30 มี.ค. 58