หางานหลักสี่

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลการรับจ่ายอะไหล่ และบริหารสินค้าคงคลัง
งานประจำ 16 เม.ย. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 11 เม.ย. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าใ...
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 เม.ย. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดูเรื่องการจัดกิจกรรม การจัดบูท งานอีเว้น ดูเรื่องของการคิด Cost คิดต้นทุน...
งานประจำ 4 เม.ย. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 4 เม.ย. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 3 เม.ย. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 มี.ค. 57
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูนิทรีโอ เทคโนโลยี จำกัด - ดูแลทางด้านเอกสารงานบริการและข้อมูลทั่วไป, ติดต่อประสานงานและสอบถามการใช้บริการกับลูกค้าทางโทรศัพท์...
งานประจำ 31 มี.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 มี.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลเรื่องการเสนอราคา การคัดเลือก supplier
งานประจำ 29 มี.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลการจัดหาและคัดเลือก supplier ในการทำงานระบบ , อ่านแบบประเมินราคา และตรวจรับงาน ...
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน,ตัวแทน และลูกค้า ควบคุมการเบิกใบรับเงินช...
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร...
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถ...
งานประจำ 25 มี.ค. 57