หางานหลักสี่

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการจัดการข้อมูล และจัดทำรายงานยอดขายประจำวันและยอดสะสมรายงวด (ทาง Channel ธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น Retail , Corporate , BBG , SME , Tele Sale , ...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Facilitate meetings for the Board of Directors of Group companies. Coordinate the shareholders’ meetings. Draft correct and complete minutes of meeting and effici...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Responsible for developing and updating company model including a benchmarking of peer companies, assisting the building of relationship/network, and reporting market fee...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทำการตรวจสอบ ติดตั้งและดำเนินการ config อุปกรณ์ Firewall ได้ ทำการตรวจสอบ ติดตั้งและดำเนินการ config ในส่วนของ networking service เช่น proxy, mail , DNS ได้ ...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Responsible to assist the development feasibility study/ investment proposal and all the issues related to technical, commercial and/or financial aspects of the responsib...
งานประจำ 20 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Plan and implement CSR projects, as assigned, to reach the committed target or achievement. Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects, as assig...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Effectively plan and implement Fleet strategies according to plan to meet objectives and targets within time line Verify and approach target group. Develop Fleet...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Implement and upkeep of company's Dealer Standards. Determines and manages dealer profiles. Reports problems, status, and attitudes of dealer network to manageme...
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Implement and upkeep of company's Dealer Standards. Determines and manages dealer profiles. Reports problems, status, and attitudes of dealer network to manageme...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Responsible for sourcing suppliers to create new line item of accessories and local parts. Analyst stock available to reduce amount of dying & dead (slow movement) ...
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - Health & Life Insurance Management Medical checkup Management Provident Fund Management Arrange Company Activities Induction New Staff Management...
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - Assist department manager and team in consolidating departmental annual and revised work program and budget. Provide secretarial and administrative services...
งานตามสัญญาจ้าง 2 ก.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - Take responsibility for Payroll of CT : Offshore, Onshore, Office, Outsource, Special Group Calculate OT, allowances referring to the rules and regulations....
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ติดต่อประสานงานในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าจำพวกอะไหล่ และเครื่องมือต่าง เจราจาต่อรองเรื่องราคากับ supplier เทียบราคาสินค้า...
งานประจำ 28 มิ.ย. 57
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 มิ.ย. 57
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพและประสานกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง หรือบำรุงรักษางานระบบต่างๆ...
งานประจำ 22 มิ.ย. 57
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 มิ.ย. 57