หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด - เป็นงานตรวจประเมินภายนอกร้านนายอินทร์ตามข้อกำหนด เก็บรายละเอียดในหัวข้อของการตรวจประเมิน นำนโยบายของบริษัทฯ ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถ...
งานประจำ 17 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบ ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน
งานประจำ 7 มี.ค. 58
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด - To support technical computer and network issues To solve problems related to computer and network To fix any hardware and software problems
งานตามสัญญาจ้าง 6 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
งานประจำ 5 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิต เช่น การผลิตขวดแก้ว ,การบรรจุขวดแก้ว เป็นต้น...
งานชั่วคราว 4 มี.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแล และรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ตามที่ได้รับมอบหมายได้...
งานชั่วคราว 1 มี.ค. 58
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด - SERVICE ลูกค้าหลังการขาย
งานประจำ 27 ก.พ. 58
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - This position will report to Regional Operation Manager (ROM or Assit.ROM)) CFN Thailand and will primarily be trained for Plant management in the future. He/She ...
งานประจำ 11 ก.พ. 58
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด - สนับสนุนการเอกสารของส่วนงานสาขา, คีย์ข้อมูลลงในระบบ รับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสินเชื่อที่สาขา ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 10 ก.พ. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า ต...
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริการลูกค้า จัดหนังสือและดูเเละเติมหนังสือขึ้นชั้นหนังสือให้เรียบร้อย ทำความสะอาดร้านและดูเเลความเป็นระเบียบร้อยภายในร้าน ทำหน้าที่แคชเชียร์ รับเงินท...
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - Liaise with Teasco Project Managers and Site Supervisors to obtain the necessary information to accurately complete work. Reporting to assistant Design Manager on...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - Coordination and liaison with clients so be aware of new projects and work which is coming up. Accurate preparation of quotations for submission to clients. ...
งานประจำ 5 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - To ensure profitability of projects undertaken by the company. The Contracts Manager is required to coordinate all Facets of the project to ensure they run smoot...
งานประจำ 4 ม.ค. 58