หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Responsible for Interpreter tasks To translate the documents To interpret in Production Line or in the meeting Other duties as assigned by Manager
งานประจำ 16 เม.ย. 58
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด - เป็นงานตรวจประเมินภายนอกร้านนายอินทร์ตามข้อกำหนด เก็บรายละเอียดในหัวข้อของการตรวจประเมิน นำนโยบายของบริษัทฯ ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถ...
งานประจำ 17 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบ ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน
งานประจำ 7 มี.ค. 58
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด - To support technical computer and network issues To solve problems related to computer and network To fix any hardware and software problems
งานตามสัญญาจ้าง 6 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
งานประจำ 5 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - รับผิดชอบขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิต เช่น การผลิตขวดแก้ว ,การบรรจุขวดแก้ว เป็นต้น...
งานชั่วคราว 4 มี.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 มี.ค. 58
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแล และรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม ซ่อมบำรุง ตามที่ได้รับมอบหมายได้...
งานชั่วคราว 1 มี.ค. 58
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด - SERVICE ลูกค้าหลังการขาย
งานประจำ 27 ก.พ. 58
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - This position will report to Regional Operation Manager (ROM or Assit.ROM)) CFN Thailand and will primarily be trained for Plant management in the future. He/She ...
งานประจำ 11 ก.พ. 58
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด - สนับสนุนการเอกสารของส่วนงานสาขา, คีย์ข้อมูลลงในระบบ รับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสินเชื่อที่สาขา ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 10 ก.พ. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Responsible for calculation materials and review purchase price. Review Item Card of RM/FG. Follow up FO status to ensure appropriate each process. Hand...
งานประจำ 16 พ.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - This position will report to Regional Operation Manager (ROM or Assit.ROM)) CFN Thailand and will primarily be trained for Plant management in the future. He/She ...
งานประจำ 15 พ.ค. 57
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 11 พ.ค. 57
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 พ.ค. 57
บริษัท เจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด
บริษัท เจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง 1989 จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 พ.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - รวบรวมข้อมูลความต้องการจากฝ่ายขาย เช่น PO และ Forecast ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบสำหรับสำหรับผลิตในสัปดาห์ ติดตามวัตถุดิบกับแผนกจัดซื้อ ควบคุมปริมาณและสั่งซื...
งานประจำ 28 เม.ย. 57
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 เม.ย. 57