หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า ต...
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริการลูกค้า จัดหนังสือและดูเเละเติมหนังสือขึ้นชั้นหนังสือให้เรียบร้อย ทำความสะอาดร้านและดูเเลความเป็นระเบียบร้อยภายในร้าน ทำหน้าที่แคชเชียร์ รับเงินท...
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - Liaise with Teasco Project Managers and Site Supervisors to obtain the necessary information to accurately complete work. Reporting to assistant Design Manager on...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - Coordination and liaison with clients so be aware of new projects and work which is coming up. Accurate preparation of quotations for submission to clients. ...
งานประจำ 5 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - To ensure profitability of projects undertaken by the company. The Contracts Manager is required to coordinate all Facets of the project to ensure they run smoot...
งานประจำ 4 ม.ค. 58
บริษัท ที เอส วิฮีเคิลเทค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที เอส วิฮีเคิลเทค จำกัด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับโทรศัพท์,รับรองลูกค้าที่บริษัท ดูแลเอกสารในแผนกการตลาด...
งานประจำ 3 ม.ค. 58
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ติดตามการผ่อนชำระ / ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการหนี้ / แก้ไขหนี้ ในแง่มุมต่าง ๆ เปรียบเทียบผลการจัดการหนี้ และผลกระทบที่เกิดขึ้น (เข...
งานประจำ 3 ม.ค. 58
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - Teasco Marketing & Sales representative management local and international Regulatory requirements All Marketing & Sales documentation, brochures and products...
งานประจำ 29 ธ.ค. 57
บริษัท ที เอส วิฮีเคิลเทค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที เอส วิฮีเคิลเทค จำกัด - ดูแลงานด้านบัญชี
งานประจำ 25 ธ.ค. 57
บริษัท กิมไป๊ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท กิมไป๊ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ธ.ค. 57
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที เอส วีฮิเคิลเทค จำกัด - SERVICE ลูกค้าหลังการขาย
งานประจำ 24 ธ.ค. 57
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด - Make recommendations to and assist the QA Manager in the development of quality assurance objectives, plans and strategies. Develop plans to ensure that adequate cont...
งานประจำ 22 ธ.ค. 57
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด - Ensure that all production machines, tooling and equipment are being procured, installed and qualified promptly for production. Initiate and carry out tooling improve...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 16 ธ.ค. 57