หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงด้วยเทคโนโลยีการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น ประมาณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์อื่นๆ ตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง Support ข้อมูลทางด้าน T...
งานประจำ 1 พ.ย. 57
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท เอกา แพค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอกา แพค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - Responsible for sale and marketing job with effective target and high efficiency of customer relation.
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) - Develop and implement KPI, competency and succession planning project Design training course and ensure the effectiveness of training & development activity ..
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - Initiate and develop annual business plan Leading development of the marketing strategies to achieve defined business objective. Analyzing market situation and c...
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับอมหบหมาย
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท เอกา แพค จำกัด
บริษัท เอกา แพค จำกัด - ดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์และควบคุมแม่พิมพ์ใหม่ ประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่...
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด - รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานต่างด้าว...
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - Responsible for managing and controlling the production of plastic injection molding and secondary process with effective cost and high efficiency of productivity.
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - เขียนแบบทางด้านเครื่องกลของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด - Knowledge about property of plastic film such PE, PET, LDPE, MPET and Nylon Able to develop new flexible packaging for food and FMCG Able to work 6 days a we...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานผลิต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการลดอุณหภูมิซาก คัดขนาด บรรจุถุงและ ชำแหละชิ้น ส่วนรวมไปถึงการตรวจเช็คจำนวนผลผลิตประจำวันก่อนส่งมอบให้คลังสินค้า...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - Manage the operation of manufacturing plant; lead cultural change at the facility; lean manufacturing concepts, in a continuous improvement. Achieve the plant’s annual ...
งานประจำ 28 ต.ค. 57