หางานฉะเชิงเทรา

บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 25 เม.ย. 57
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 เม.ย. 57
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดาต้าเซฟ จำกัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 13 เม.ย. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned
งานประจำ 8 เม.ย. 57
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ประสานงานติดต่อในการอัพเดท Content ต่างๆขององค์กร เขียนและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับ เพื่ออัพเดทข้อมูลองค์กร ดูแล Media Content...
งานประจำ 24 มี.ค. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบด้านเงินสด เงินค่าใช้จ่ายของสาขา ให้บริการชำระค่างวดจากลูกค้า ให้บริการที่ดีกับลูกค้า ติดต่อการเบิกฝากเงินกับธนาคาร...
งานประจำ 16 มี.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Responsible for overall safety implementation at CCL Thailand offices and Production Line in all plants. Identify the best practice in systems application throu...
งานประจำ 13 มี.ค. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - Introduce Double A into the country and ensure Double A is listed in all key channels Together with CDMs/CDEs, select the proper distributors / dealers o...
งานประจำ 12 มี.ค. 57
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานตามสัญญาจ้าง 9 มี.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - ออกใบกำกับภาษี (Invoice) ตรงตามจำนวนงานที่จัดเตรียมใน ASN ติดต่อประสานงานและวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถส่งสินค้าไปยังบริษัทลูกค้า สรุปและประเมินการผล...
งานประจำ 9 มี.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 7 มี.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - ผลิตแม่พิมพ์ Offset ผลิตแม่พิมพ์ Flexo ผลิตแม่พิมพ์ Silk Screen อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 6 มี.ค. 57
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 11 ก.พ. 57
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
งานประจำ 3 ก.พ. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ทบทวนผลลัพท์ของแต่ละกระบวนการและปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติร่วมกับฝ่ายจัดการ บริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณตามแผน อำนวยการให้การผลิตในแต่ละวัน...
งานประจำ 1 ก.พ. 57