หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด - Make recommendations to and assist the QA Manager in the development of quality assurance objectives, plans and strategies. Develop plans to ensure that adequate cont...
งานประจำ 22 ธ.ค. 57
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด - Ensure that all production machines, tooling and equipment are being procured, installed and qualified promptly for production. Initiate and carry out tooling improve...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด - ออกแบบ ,คำนวณงานด้านเครื่องกล คำนวณการใช้วัสดุให้ประหยัดและปลอดภัย Control sparepart เครื่องจักร ควบคุม ดูแลโปรเจ็คงานภายในบริษัทฯ...
งานประจำ 5 ธ.ค. 57
บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 23 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลงานขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ดูแลลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ดูแลร้าน DISPLAY ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทำหน้าที...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - กำหนดแผนงาน และงบประมาณปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มพืชเป้าหมาย : ยูคาลิปตัส กระถินลูกผสม ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และพืชพลังงานอื่นๆ กำหนดแผนงานและงบประมา...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ประสานงานในส่วนงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Support งานฝ่ายผลิต...
งานประจำ 13 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - รับผิดชอบการตลาดเพื่อ Support ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงานผลิตชิ้นไม้สับและโรงไฟฟ้าชีวมวล วิเคราะห์ข้อมูล / พฤติกรรมลูกค้า / แนวโน้มตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำมาใ...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - วางแผน จัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย ดูแลและควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน ทำสื่อและคู่มือ...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหลังการขาย ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงหลังการขาย...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ออกแบบวงจรระบบควบคุมไฟฟ้า, วงจรควบคุมการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบวงจรระบบควบคุมไฟฟ้า ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติสำหรับส่งให้ลูกค้า...
งานประจำ 9 พ.ย. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - วางแผนและบริหารรถขนส่ง บันทึกข้อมูลต่างๆด้วยความถูกต้อง ควบคุมค่าใช้จ่ายการจ้างรถขนส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 9 พ.ย. 57
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) - Manage installation and maintenance of machine and facility systems Plan and implement preventive maintenance techniques in operations Manage the developme...
งานประจำ 5 พ.ย. 57