หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท จัดหางาน เอฟ ดี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 23 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลงานขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ดูแลลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ดูแลร้าน DISPLAY ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทำหน้าที...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - กำหนดแผนงาน และงบประมาณปรับปรุงพันธุ์โดยเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มพืชเป้าหมาย : ยูคาลิปตัส กระถินลูกผสม ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และพืชพลังงานอื่นๆ กำหนดแผนงานและงบประมา...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ประสานงานในส่วนงานผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง Support งานฝ่ายผลิต...
งานประจำ 13 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - รับผิดชอบการตลาดเพื่อ Support ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงานผลิตชิ้นไม้สับและโรงไฟฟ้าชีวมวล วิเคราะห์ข้อมูล / พฤติกรรมลูกค้า / แนวโน้มตลาดและคู่แข่ง เพื่อนำมาใ...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - วางแผน จัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย ดูแลและควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน ทำสื่อและคู่มือ...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหลังการขาย ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงหลังการขาย...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ออกแบบวงจรระบบควบคุมไฟฟ้า, วงจรควบคุมการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เขียนแบบวงจรระบบควบคุมไฟฟ้า ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติสำหรับส่งให้ลูกค้า...
งานประจำ 9 พ.ย. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - วางแผนและบริหารรถขนส่ง บันทึกข้อมูลต่างๆด้วยความถูกต้อง ควบคุมค่าใช้จ่ายการจ้างรถขนส่งสินค้า ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 9 พ.ย. 57
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) - Manage installation and maintenance of machine and facility systems Plan and implement preventive maintenance techniques in operations Manage the developme...
งานประจำ 5 พ.ย. 57
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Lead the onshore & offshore preparation and the actual precommissioning and commissioning activities. Generate, Review...
งานประจำ 5 พ.ย. 57
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 พ.ย. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ เจรจาต่อรอง ดำเนินการจัดซื้อและการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ...
งานประจำ 3 พ.ย. 57
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด - ออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงด้วยเทคโนโลยีการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น ประมาณราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์อื่นๆ ตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง Support ข้อมูลทางด้าน T...
งานประจำ 1 พ.ย. 57
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท เอกา แพค จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอกา แพค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด
 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด - Responsible for sale and marketing job with effective target and high efficiency of customer relation.
งานประจำ 31 ต.ค. 57