หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Handle daily business issues. Communication link between clients,sales and production department. Handle client accounts and corporate relationships. Ov...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด - Cooperate with oversea makers & Forwarder Support to sales team to meet customers' requests Verify documents I.e. billing, invoice etc.
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
งานประจำ 4 ต.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 25 ก.ย. 57
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแลและ รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการผลิต
งานประจำ 26 ส.ค. 57
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแล และรับผิดชอบในส่วนงานกองคลังวัสดุ และสินค้า
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่...
งานประจำ 23 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ดูแลการขายสินค้า งานส่งเสริมการขาย ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - ควบคุม Productivity ในสายการผลิต ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ควบคุมคุณภาพการผลิต ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - การวางแผนการผลิต การวางแผนและประมาณการยอดการผลิต การวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต การควบคุมการผลิต การกำหนดตารางการผลิต การควบคุม และตรวจสอบกระบวนการใน...
งานประจำ 15 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Translate Japanese document. Interpret between Japanese management and Thai staff. Interpret in R&D department. Job assigned by supervisor or requeste...
งานตามสัญญาจ้าง 14 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Be reponsible for draffing and reviewing contract, Power of attorney and other documentation. Research and advise staff on various legal issues. Undertake...
งานประจำ 11 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for Account Payable / Account Receivable Issue payment voucher and prepare payment due date. Prepare input VAT report and VAT form (ภพ.30) ...
งานประจำ 10 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - ออกใบกำกับภาษี (Invoice) ตรงตามจำนวนงานที่จัดเตรียมใน ASN ติดต่อประสานงานและวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถส่งสินค้าไปยังบริษัทลูกค้า สรุปและประเมินการผลจ...
งานประจำ 10 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Planning to order materials from foreign countries Make control sheet, control board and up date Negotiations with the ship vendor instead of cables to re...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานที่สาขาต่างๆ ของธนาคาร รับผิดชอบการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รับผิดการเปิดปิดบัญชี บัตรเดบิต และบัตรเครดิต พิจารณาการให้วงเงินสิน...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Sale target. Maintaining and developing relationships with existing customers via meetings, telephone calls and email. Negotiating the terms of an agreement...
งานประจำ 7 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Translate Japanese document Interpret between Japanese management and Thai staff. Interpret in production line. Job assigned by supervisor or requeste...
งานตามสัญญาจ้าง 6 ส.ค. 57