หางานฉะเชิงเทรา

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible manage mareketing & sales activity in manufacturing field.
งานประจำ 30 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible manage for payroll & welfare system in manufacturing field.
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible for HRD function handle in Training system in manufacturing field.
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible over all in manufacturing and report to Japanese boss.
งานประจำ 15 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Monitor and manage performance of key suppliers Order and control stock to meet planning demand Track all problems and inform related parties Plan and coor...
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible for Safety & Occupation function in manufacturing.
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี จัดทำเอกสารสินไหม การเบิก...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Perform documented preventative system, update all PIDs, layout, electrical diagram Set up documented asset integrity procedures in line with corporate directive...
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ออกพื้นที่พบปะชุมชนตามหมู่บ้านในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ ดำเนินการออกพื้นที่พบปะชุมชนในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ จำนวน 88 หมู่บ้าน ในเขต อ.ศรีมหาโพธิ์ และ 2 หมู่บ้า...
งานประจำ 2 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Generate Sales Volume in assigned area/market Manage marketing activities/promotion
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบและติดตามค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในส่วนของสารเคมี ตรวจสอบและติดตามคุณภาพของสารเคมีให้เป็นไปตามค่าที่กำหนด จัดหาและควบคุมปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลือ...
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) - ดำเนินงานและประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจาก CEO เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก CEO วิเคราะห์และจัดทำรายงานในเรื่องที่ได้รับมอ...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ติดตามเบี้ยค้างชำระของลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ จัดทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่และคู่ค้า นำเบี้ยที่รับชำระจากลูกค้าเข้าบัญชี ติด...
งานประจำ 28 มิ.ย. 57