หางานฉะเชิงเทราแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานฉะเชิงเทรา Chachoengsao Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแลและ รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการผลิต
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - ดูแล และรับผิดชอบในส่วนงานกองคลังวัสดุ และสินค้า
งานประจำ 24 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่...
งานประจำ 22 ส.ค. 57
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ดูแลการขายสินค้า งานส่งเสริมการขาย ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - ควบคุม Productivity ในสายการผลิต ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ ควบคุมคุณภาพการผลิต ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต...
งานประจำ 17 ส.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - การวางแผนการผลิต การวางแผนและประมาณการยอดการผลิต การวางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต การควบคุมการผลิต การกำหนดตารางการผลิต การควบคุม และตรวจสอบกระบวนการใน...
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Translate Japanese document. Interpret between Japanese management and Thai staff. Interpret in R&D department. Job assigned by supervisor or requeste...
งานตามสัญญาจ้าง 13 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 12 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Be reponsible for draffing and reviewing contract, Power of attorney and other documentation. Research and advise staff on various legal issues. Undertake...
งานประจำ 10 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for Account Payable / Account Receivable Issue payment voucher and prepare payment due date. Prepare input VAT report and VAT form (ภพ.30) ...
งานประจำ 9 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - ออกใบกำกับภาษี (Invoice) ตรงตามจำนวนงานที่จัดเตรียมใน ASN ติดต่อประสานงานและวางแผนงานเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถส่งสินค้าไปยังบริษัทลูกค้า สรุปและประเมินการผลจ...
งานประจำ 9 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Planning to order materials from foreign countries Make control sheet, control board and up date Negotiations with the ship vendor instead of cables to re...
งานประจำ 7 ส.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานที่สาขาต่างๆ ของธนาคาร รับผิดชอบการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รับผิดการเปิดปิดบัญชี บัตรเดบิต และบัตรเครดิต พิจารณาการให้วงเงินสิน...
งานประจำ 7 ส.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Sale target. Maintaining and developing relationships with existing customers via meetings, telephone calls and email. Negotiating the terms of an agreement...
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด - Translate Japanese document Interpret between Japanese management and Thai staff. Interpret in production line. Job assigned by supervisor or requeste...
งานตามสัญญาจ้าง 5 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด - ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด, วางแผนการเดินทาง เตรียมข้อมูลลูกค้าและเงื่อนไขการขาย เยี่ยมเยียนลูกค้านำเสนอบริการและปิดการขาย, เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริการใ...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ฉะเชิงเทรา
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด
 บางปะกง ฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำกัด - Solid in Production Planning, Material Planning, Storing, Warehousing, Purchasing, Logistics are required
งานประจำ 4 ส.ค. 57