หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Coordinate with Sourcing to ensure materials arrives ontime and properly establishes appropriate inventory levels for the supply chain. Ac...
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Support Financial Director for requirement. Coordinate and prepare Reports submitting to Revenue Department. Handle cash flow weekly report and forecast. Monthe...
งานประจำ 25 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Cost center planning in order to align with KPI target Manufacturing hours and hourly rate for product cost calculation Material overhead and special tool cost for p...
งานประจำ 23 มี.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Coordinate with relevant people in the implementation of a quality management standard & Environmental management Standard Prepare & mainta...
งานประจำ 23 มี.ค. 58
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 23 มี.ค. 58
บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท โตโกะ เซอิซากุเซียว (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลตรวจสอบเอกสารทั้งด้านเจ้าหนี้ , ลูกหนี้ ดูแลตรวจสอบงานในส่วนของ Stock Card ดูแลงานในส่วนของภาษีซื้อ , ภาษีขาย , งานในส่วนของเงินสดย่อย ...
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Monitor, improve and take corrective action for Central Melt system, raw material and brass melt to reach productivity and quality target of the department. Develop and ...
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Hands on experience in dealing machines with systems such Central melt ,Casting , Furnace ,Core Whell machine , CNC Makino , Chiron ,Dust collector , Grinding & Polishing ,...
งานประจำ 20 มี.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Verify invoice with Purchase Order, material receiving entry and match transaction into system Monitor unmatched material receiving report ...
งานตามสัญญาจ้าง 20 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Take responsibility for all safety projects and continuous improvement Update and registration of environmental and safety legal aspects (include hazardous substance) wh...
งานประจำ 19 มี.ค. 58
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) - Responsible for sales and marketing activities of company product. Corporate with our distributor to ensure the smooth operation ...
งานประจำ 17 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Maintain Change Management related to the Product Development process in SAP, such as material Master data, engineering change request (ECR), engineering change notifica...
งานประจำ 17 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Maintain Waste water standard for plating process and analyze issues to delivy result as control Process, control and miantain plating process included machine, raw mate...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Order Processing Obtain quotation and stock position from supplier. Follow up with supplier for the delivery of items. Settle invoices/supp...
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด - Responsible for raising overall Quality system and Hygiene awareness. Provide information and training plant personnel of the requirements of ISO9001, GMP,HACC...
งานประจำ 12 มี.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 12 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Raise purchase orders from MRP system to ensure tilmely placement and delivery are in line Expedite and reschedule open orders to suit production planning requirement ..
งานประจำ 12 มี.ค. 58