หางานระยอง

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Manages all activities related to housing, transport, maintenance, security, logistics, hospitality, travel, mail control, secretarial and archiving and ensures the prop...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - The Mechanical engineer will report to Maintenance Division Manager Responsible to mechanic works e.g. mechanical static equipment, rotating equipment, piping, pr...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Use continuous improvement methodologies (six sigma, SPC, Lean etc), review and optimize plant operations to drive improvement in throughput, cost (chemical and product yie...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - To sell products to OE customers in Thailand. Be a single point of contact for all customer issues (Quality, Cost, Delivery, Responsiveness). Extend customer net...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรไฟฟ้าให้ถูกต้องและตรงกับขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเตรียมโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือหัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เตรียมใบอนุญาตทำงานให้ต...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ระยอง
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Fit and remove parts to test vehicle Conduct testing and provide feedback Perform diagnosis and testing on electronic vehicle systems
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 12 ก.ค. 57
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา, เชียงใหม่, ขอนแก่น, หาดใหญ่, ราชบุรี)...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี จัดทำเอกสารสินไหม การเบิก...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Liaise/maintain good relationship with Government authorities related to SPRC business Monitor and track Government's proposed legislation and regulations for possible...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Assist Corporate Legal Counsel to provide legal advisory role to Management and business operation, including negotiations in support of various corporate and commerci...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible for Safety & Enviromental function Leader of QMR & EMR System.
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - เสนอขายสินค้า ( อุปกรณ์นิวเมติกส์ ) และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งแนะนำสินค้า ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานให้กับลูกค้า เ...
งานประจำ 8 ก.ค. 57
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำการชำระเงินและจัดเก็บยอดหนี้ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน...
งานประจำ 8 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ระยอง
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Responsible for QA & QC process and related documents
งานประจำ 7 ก.ค. 57
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 ก.ค. 57