หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Analyst monomer sourcing&management and project assignment Manage monomer operation i.e. daily/monthly supply and demand plan Coordinate among related partie...
งานประจำ 31 ต.ค. 57
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Execute the strategies or implementation plans of Quality Assurance System for business sutainable. Be consultant and auditor in implementation and monitoring the ...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 27 ต.ค. 57
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แ่ก่ลูกค้า ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ให้บริการหลังการขาย เช่น การออกเยี่ยมเยียนลูกค้า รับข้อร้อ...
งานประจำ 27 ต.ค. 57
บริษัท ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 23 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - ● Prepare and collect the production costs, inventory, and other overhead costs. ● Coordinate with manufacturing team to fulfill jobs. ● Mon...
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - SHE Management (ISO 14001,TIS/OHSAS 18001) Security System Fire Fighting
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - Interpreter in production line or meeting Support and coordination for Japanese manager ; being communication channel between Thai and Japanese incl...
งานชั่วคราว 20 ต.ค. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Management & Coordination lead in driving achievement of project in SCG Chemicals group such as Olefins Plants, Polymer Plants, Vinyl & VCM plants, Energy Saving proje...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Reporting to Purchasing Manager, this position is responsible for performing the purchasing activities and business contract related to the power and utilities generating facility...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย จัดส่ง Work Order ให้แต่ละแผนกและรวบรวมประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน รวมถึงงานควบคุมดูแล...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Responsible for the safe, environmentally compliant and reliable local operation of a power and utilities generating facility equipments, sub systems and auxiliary system while on sh...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Reporting to VPEH&S and Operations Quality Management, Sr. Environmental Health & Safety Officer will be responsible for quality improvement of Glow Group EHS training courses an...
งานประจำ 14 ต.ค. 57