หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 17 ก.ย. 57
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 27 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่...
งานประจำ 23 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการ ( บ้านจัดสรร , ทาวน์เฮ้าส์ )...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด - Selling the Wall Street English courses to prospective students in the Eastern Seaboard area Based in Wall Street Center at Hemaraj Eastern Seaboard Indu...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - มีหน้าที่ให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด เช่น การรับฝากถอนเงินสดทุกประเภท, การรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ให้บริการลูก...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ ไทยแลนด์ จำกัด - Support TPM project. Modify machine/equipment to support Kaizen, SMED and other projects. Advise maintenance leader and technician concerning machine matter
งานประจำ 15 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ส.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Develops scope of project to meet the business and operational requirements. Preparation of project cost estimates and project proposal for management review and approva...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Perform all customers' requirements in quality control. Analyze the problem and quality develops. Follow up and check the quality's fluctuation...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกัน...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Providing outstanding strategic business, operational and human resources. Developing and implementing HR strategies, policies, systems and proces...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่...
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Coordinating with all related to complete the product design belong to the customer's requirements. Other assignments requested by Direct Boss.
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ขายโอนตามเป้าหมาย ช่วยงานด้านการตลาดและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร และดำเนินการ พัฒนาบุคลากรในสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนป...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Our customer is the manufacturere for functional of automotive parts . We are looking for a competency staff to able to monitoring & service to lo...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ส.ค. 57