หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - Deputy plant manager responsible to associate plant manager to manage all of activities in factory such as the bitumen operation, transportation, quality control, pl...
งานประจำ 5 พ.ค. 58
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด - To establish & maintain systems to eliminate or reduce product or packaging defects To assist the Q Pillar Leader for the Factory & DC operations To plan the daily &...
งานประจำ 4 พ.ค. 58
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ประจำแผนกประชาสัมพันธ์
งานประจำ 4 พ.ค. 58
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสำนักงานภาคตะวันออก ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ จัดทำรายงานการตรวจสอบ ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจส...
งานประจำ 28 เม.ย. 58
กลุ่มบริษัทโซลเวย์
 เมืองระยอง ระยอง
กลุ่มบริษัทโซลเวย์ - Work and Plan for daily delivery with the transporter / customers, Sales, Warehouse team, to ensure customer requirements are met in timely and safely manner. Prepare Export D...
งานประจำ 27 เม.ย. 58
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ศึกษาธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ออกเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าให...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
กลุ่มบริษัทโซลเวย์
 เมืองระยอง ระยอง
กลุ่มบริษัทโซลเวย์ - To support the Quality management System of the Solvay Sodium Bicarbonate manufacturing plant Map Ta Phut with the hereafter priority objectives: Product safety for materials placed...
งานประจำ 22 เม.ย. 58
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for the sales and marketing for driving business revenue performance (Warehouses and distribution) To drive volume and revenue growth to meet...
งานประจำ 22 เม.ย. 58
กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด
  ระยอง
กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด - งานซ่อมเครื่องจักร ระบบปั๊มลม กระบอกไฮดรอลิค
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - Inspect all machines base on RBI and RCM tasks implemented Analyze machine failure or machine breakdown case with operation, technologist and maintenance team Re...
งานประจำ 18 เม.ย. 58
กลุ่มบริษัทโซลเวย์
 เมืองระยอง ระยอง
กลุ่มบริษัทโซลเวย์ - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 16 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - กำหนดเป้าหมายและกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สอดคล้องตามเป้าหมายการดำเนินงานของธุรกิจ บริหา...
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Plan, improvement and improve the assembly and manufacturing process To tech relevant staff Guide and support start of new manufacturing project Report...
งานประจำ 6 เม.ย. 58
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 5 เม.ย. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Perform market research Analyze the market potential Liaise with other ZF entities Develop, Pursue and maintain a strategy roadmap. Develop & maint...
งานประจำ 3 เม.ย. 58
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง
งานประจำ 1 เม.ย. 58
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Coordinate with Sourcing to ensure materials arrives ontime and properly establishes appropriate inventory levels for the supply chain. Ac...
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด - Support Financial Director for requirement. Coordinate and prepare Reports submitting to Revenue Department. Handle cash flow weekly report and forecast. Monthe...
งานประจำ 25 มี.ค. 58