หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - Maintaining technical integrity by performing inspection activities of static equipment as well as providing technical advice on materials and inspection t...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 28 ม.ค. 58
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
  ระยอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน - To analyze industrial and financial information of assigned customers and facilitate credit requests.
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for compressor products / components design, development and plant support. Operating computer programs to support design analy...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Review production schedule from Planning section, prepare relevance resources e.g. manpower, supplies and machine condition in order to monitor ...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน / คอนโดมิเนียม / หมู่บ้าน เช่น สระว่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - 1 ควบคุมดูแลการรับจัดเก็บการจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับจัดเ...
งานประจำ 18 ม.ค. 58
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ม.ค. 58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - Responsible to develop design standard and specification of piping and/or static equipment Provide engineering, detail design, calculation and drawing ...
งานประจำ 10 ม.ค. 58
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บ ระบบรับจ่ายสินค้า บริหารพื้นที่คลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา ด...
งานประจำ 5 ม.ค. 58
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 3 ม.ค. 58
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการสำรวจ งานถมตัดดิน ให้แนว*ระดับงานอาคาร ถนน
งานประจำ 2 ม.ค. 58