หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - ● Prepare and collect the production costs, inventory, and other overhead costs. ● Coordinate with manufacturing team to fulfill jobs. ● Mon...
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - SHE Management (ISO 14001,TIS/OHSAS 18001) Security System Fire Fighting
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - Interpreter in production line or meeting Support and coordination for Japanese manager ; being communication channel between Thai and Japanese incl...
งานชั่วคราว 20 ต.ค. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Management & Coordination lead in driving achievement of project in SCG Chemicals group such as Olefins Plants, Polymer Plants, Vinyl & VCM plants, Energy Saving proje...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Reporting to Purchasing Manager, this position is responsible for performing the purchasing activities and business contract related to the power and utilities generating facility...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด - จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย จัดส่ง Work Order ให้แต่ละแผนกและรวบรวมประวัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน รวมถึงงานควบคุมดูแล...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Responsible for the safe, environmentally compliant and reliable local operation of a power and utilities generating facility equipments, sub systems and auxiliary system while on sh...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท โกลว์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท โกลว์ จำกัด - Reporting to VPEH&S and Operations Quality Management, Sr. Environmental Health & Safety Officer will be responsible for quality improvement of Glow Group EHS training courses an...
งานประจำ 14 ต.ค. 57
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติงานผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในหน่วยงาน
งานประจำ 14 ต.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Generate Sales Volume in assigned area/market Manage marketing activities/promotion
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - เป็นผู้คิดริเริ่ม / แก้ปัญหา ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk) ขององค์กร หรือพัฒนาสร้างโอกาสทางธุรกิจด้าน Process safety ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ หน่วยงานต่อหน่วยงาน ห...
งานประจำ 7 ต.ค. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Design and execute safe and effective experimental programs aimed at quantification of chemical and physical phenomena (particularly chemical processes). Use a pro...
งานประจำ 6 ต.ค. 57
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด - Ensure that marine operation activities comply with all relevant legal, regulatory and corporate requirements Maintain and control the safe and efficient ...
งานประจำ 4 ต.ค. 57
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด - Monitor, Plan, and Report Corporate SHE Performance. Standardize SHE Guidelines/Procedures across Business Units. Support Safety Implementations and I...
งานประจำ 4 ต.ค. 57
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) - จัดพิมพ์รายงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวบรวม บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเอกสาร ISO สรุปค่าใช้จ่ายของ แผนก/ฝ่าย ส่งผู้บังคับบัญชา รวบรวมรายงานกา...
งานประจำ 1 ต.ค. 57
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริหารงานปฏิบัติการและควบคุมงานด้าน Teller, Clearing , บริหารเงินสด, บัญชีสาขา, บริหารงานภายในสาขา ให้บริการธุรกรรมด้านการเงิน ตราสารด้านการเงิน ควบคุ...
งานประจำ 27 ก.ย. 57