หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท พรอมท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท พรอมท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด - The purpose of this position will utilize system to procure overall materials for manufacturing production and cost expectation, assist with developing material co...
งานประจำ 20 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วางแผน ตรวจสอบ บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามกำหนดเวลาและงบประมาณ...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท พรอมท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท พรอมท์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด - The purpose statement of this position to analyze, improve and control all logistics activities and subordinates to achieve company target and Supply Chain for sus...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด
  ระยอง
บริษัทจัดหางาน เจเอซี เพอซันแนล จำกัด - Design and control quality for all manufacturing process. Analyzing potential process optimization in order to improve productivity to meet customer require...
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและดูแลการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา...
งานประจำ 12 ธ.ค. 57
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 11 ธ.ค. 57
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด - Develop and plan itineraries, as required, to visit all customers and prospects to insure coverage on a basis of maximum sales potential. De...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด
  ระยอง
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด - Due to the growth of our client business, we are seeking an energetic and aggressive candidate to fill the Country IT Leader position.
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด - To analyze sales, customer data and market trend to identify opportunities, summarizing findings and making strategic recommendations in an effo...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด - ตรวจสอบความปลอดภัยการขนส่ง ควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยงของพนักงานขนส่ง และตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบความปลอดภัยและควบคุมพฤติกรรมความเสี่ยงในการขนส...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท จัดหางานเคนซิงตัน แอสโซซิเอทส์ ประเทศไทย จำกัด - Manage all plants purchasing activities in Thailand such as Purchasing Cost strategy, Direct and Indirect Purchasing, Program Launch Purchasing ...
งานประจำ 6 ธ.ค. 57
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด - รับผิดชอบในการตรวจสอบและซ่อม บำรุงรักษารถขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติการจัดส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแล...
งานประจำ 6 ธ.ค. 57