หางานระยอง

บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ระยอง
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Coordinate with the customers and take care of the orders of customers Deal with related function Control and manage delivery work Take care of shipping doc...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด - ดูแลและพัฒนาระบบ Application Software ต่างๆที่ใช้งานในบริษัท สามารถแก้ปัญหาระบบ Application Software และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ และเปรียบเทีย...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด - นำเสนอขายสินค้าและบริการ และติดต่อลูกค้า ออก Booth แสดงสินค้า
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Establish, integrate and maintain a health and safety management system and medical and health surveillance program including industrial hygiene program Establish a...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Manages all activities related to housing, transport, maintenance, security, logistics, hospitality, travel, mail control, secretarial and archiving and ensures the prop...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - The Mechanical engineer will report to Maintenance Division Manager Responsible to mechanic works e.g. mechanical static equipment, rotating equipment, piping, pr...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 แกลง ระยอง
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Use continuous improvement methodologies (six sigma, SPC, Lean etc), review and optimize plant operations to drive improvement in throughput, cost (chemical and product yie...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - To sell products to OE customers in Thailand. Be a single point of contact for all customer issues (Quality, Cost, Delivery, Responsiveness). Extend customer net...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด - ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรไฟฟ้าให้ถูกต้องและตรงกับขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเตรียมโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือหัวหน้างานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เตรียมใบอนุญาตทำงานให้ต...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ระยอง
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Fit and remove parts to test vehicle Conduct testing and provide feedback Perform diagnosis and testing on electronic vehicle systems
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 12 ก.ค. 57
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, อยุธยา, เชียงใหม่, ขอนแก่น, หาดใหญ่, ราชบุรี)...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี จัดทำเอกสารสินไหม การเบิก...
งานประจำ 11 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Liaise/maintain good relationship with Government authorities related to SPRC business Monitor and track Government's proposed legislation and regulations for possible...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Assist Corporate Legal Counsel to provide legal advisory role to Management and business operation, including negotiations in support of various corporate and commerci...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 10 ก.ค. 57