หางานระยองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานระยอง Rayong Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด - ซ่อมบำรุง แก้ไข ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น...
งานประจำ 27 ก.พ. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Support product development projects that meet new customer needs, improve efficiency, reduce cost or improve reliability and follow the requir...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - (Polymer Structure) Fundamental understanding of Polymer ProductStructure Property relationships or desire and demonstrated proficiency to acquire these skills (P...
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) - ถอดแบบ และ ประมาณราคางานก่อสร้าง
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - บันทึกรายงานการประชุม จัดทำบันทึก รายงานข้อมูลและควบคุมการจัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำตารางนัดหมายเพื...
งานประจำ 16 ก.พ. 58
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ขายโอนตามเป้าหมาย บริหารทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายโอนตามเป้าหมาย ช่วยงานด้านการตลาดและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 16 ก.พ. 58
บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
งานประจำ 12 ก.พ. 58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - Responsible to develop design standard and specification of piping and/or static equipment Provide engineering, detail design, calculation and drawing ...
งานประจำ 8 ก.พ. 58
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 บ้านค่าย ระยอง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Responsible for Safety & Enviromental function Leader of QMR & EMR System.
งานประจำ 2 ก.พ. 58
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - Maintaining technical integrity by performing inspection activities of static equipment as well as providing technical advice on materials and inspection t...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 28 ม.ค. 58
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
  ระยอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน - To analyze industrial and financial information of assigned customers and facilitate credit requests.
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ปลวกแดง ระยอง
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for compressor products / components design, development and plant support. Operating computer programs to support design analy...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Review production schedule from Planning section, prepare relevance resources e.g. manpower, supplies and machine condition in order to monitor ...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน / คอนโดมิเนียม / หมู่บ้าน เช่น สระว่ายน้ำ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น...
งานประจำ 22 ม.ค. 58