หางานชลบุรี

บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Builds the project team, organizing and leading the project meetings, in order to coordinate the activities and to respect the first level schedule. Defi...
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด - To operate all Payroll function including Personnel Income Tax, Provident Fund, Social Act, Employees’ ID Card and Punch Card Machine ensuring that timely and correct...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Ensure 4M matrix respect with regards product or process changes and ensure customer awareness and approval of changes in accordance with the 4M matrix E...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด - สำรวจตลาด แนะนำและเชียร์สินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ร่วมทำกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด เดือนละ 22 วั...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า...
งานอิสระ, งานประจำ, งานชั่วคราว 20 ส.ค. 57
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด - To monitor and improve Production process to ensure that all production processes are in line with quality system and maintain overall quality system ensuring product...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Develop or improve Machine capability, production process, by review, improve or develop process flow, new design of Machine/equipment, layout, process FMEA...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Develop or improve brazing process especially in Nocolok brazing, by review, improve or develop parameter, condition, flow, process FMEA and process control...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Conduct Sales of luxury real estate in Pattaya. Conduct ongoing sales follow up by phone and email. Assist with various tasks associated with the marketing efforts o...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลด้านการผลิต ให้ได้ผลผลิตภํณฑ์คุณภาพ ปริมาณ และทันเวลาที่กำหนด...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Responsible of all issue related to after sale service and warranty of Raimon Land Project Ensure all defect work order have been place and monitoring to get the rectifi...
งานประจำ 16 ส.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Secure listings from Sellers with a Resale / Leasing Marketing Mandate; suggest prices that are current with market conditions for Raimon Land projects. Manage the listi...
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Conduct Sales of luxury real estate in Pattaya. Conduct ongoing sales follow up by phone and email. Assist with various tasks associated with the marketing efforts o...
งานประจำ 12 ส.ค. 57
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ ดูแลความเรียบร้อยและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง แนะนำบริการและแก้ปํญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า...
งานประจำ 9 ส.ค. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแล จัดทำบัญชีสต็อค วัตถุดิบ ให้สอดคล้องการผลิต และมีความถูกต้อง...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) - ดูแลรับผิดชอบงานด้านการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก รับผิดชอบดูแลการให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตามการขายและแผนงาน ดูแลการบริการลูกค้าหน้าร้านในการจัดจำหน่าย ให้บร...
งานประจำ 8 ส.ค. 57