หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชลบุรี Chonburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 พนัสนิคม ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - ติดต่อผู้รับเหมาจัดซื้ออะไหล่/เครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้าง โรงไฟฟ้า/โรงชิพ (wood chip) และกลุ่มธุรกิจในเครือ...
งานประจำ 30 ต.ค. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 พนัสนิคม ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - งานด้านสรรหาบุคลากร ประสานและรับข้อมูลผู้สมัครเพื่อเข้ารับกระบวนการคัดเลือกพนักงาน จัดทำเอกสารจัดจ้างพนักงานแต่ละตำแหน่ง จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงาน งานด้านบริหารท...
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชลบุรี
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Ensure the Import & Export process & Documentation complies with customs requirements & Regulations Resolve issues where the existing process does not meet...
งานประจำ 28 ต.ค. 57
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด - Oversee and manage piping/mechanical engineering discipline. Manpower planning and management Progress reporting. Piping/ Mechanical engineering schedule. Coor...
งานประจำ 27 ต.ค. 57
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด - Assist in developing and implementing an effective Human Resources strategy. Assist the Functional Heads in developing and monitoring their staff career development progra...
งานประจำ 26 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ต.ค. 57
วิทยาลัยดุสิตธานี
 บางละมุง ชลบุรี
วิทยาลัยดุสิตธานี - Kitchen and Culinary Arts Management (Thai Cuisine, Western Cuisine, Asian Cuisine, Bakery) Room Division Management, Hotel & Resort Management, Front Office Operations I...
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 23 ต.ค. 57
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท ซียูอีแอล จำกัด - A successful candidate for this position is expected to carry out and succeed toward roles and responsibilities as follows; Assume accountability for all NDE related matte...
งานประจำ 23 ต.ค. 57
บริษัท  บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลและดำเนินงานบัญชีและการเงินของสาขา
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - เพื่อฝึกฝนการปฎิบัติงานจริงในสายวิชาชีพ
งานประจำ 21 ต.ค. 57