หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชลบุรี Chonburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Responsible for system administrator Perform performance tuning database server, application server, email & internet servers Maintain system accordi...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Research & Development about airconditioning.
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - ติดต่อ บริการและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ รวมถึงการหาลูกค้าใหม่ วางแผนและทำรายงานการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่ ข้อมูลการตลาดคู่แข่งก...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
  ชลบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน - To analyze industrial and financial information of assigned customers and facilitate credit requests.
งานประจำ 27 ม.ค. 58
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
  ชลบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน - เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารและลูกค้า ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและบริการอื่นของธนาคารที่เหมาะสมกับความต้องการและประเภทธุรกิจ โดยเน้นการตลาดเชิงรุก เพื่อขยายฐานล...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ม.ค. 58
บริษัท ปัญญธารา จำกัด
บริษัท ปัญญธารา จำกัด - รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมประจำเดือน ประสานงานในการดำเนินารจัดฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการรวบรวม/สรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่รับผิดชอ...
งานประจำ 24 ม.ค. 58
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ
 บางละมุง ชลบุรี
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 23 ม.ค. 58
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ
 บางละมุง ชลบุรี
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ - Managing the production, costing and quality control of all pastry and bakery items in the hotel To develop profitable concepts and promotions for the hotels bakery ou...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
 สัตหีบ ชลบุรี
บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด - Optimizing transportation and materials handling resources operations while meeting the delivery schedule. Transportation contractor qualification and...
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย หาข้อมูลลูกค้าใหม่พร้อมทั้งแนะนำตัว และแนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพของลูกค้าใหม่เตรียมข้อมูลลูกค้าตัวอย่างเงื่อนไขการ...
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด - To manage and control warehouse ensuring smooth process flow from material receiving, storage and issuance through production or customers Monitor, control and improve...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท กากันท์ (ประเทศไทย) จำกัด - The Window Dresser, along with being responsible for customer service and involved in daily sales activities, will also be in charge of coordinating the store by settin...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - Pricing of Mass & Special order of Export products. Prepare and follow up price to be approved as company’s regulation. Review/understanding Mater...
งานประจำ 16 ม.ค. 58
บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ส์ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 15 ม.ค. 58
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - Strengthen vision, mission, strategy, midterm plan, roadmap and policy Report the performance achievement to Toyota group Support global & regional meetin...
งานประจำ 13 ม.ค. 58