หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชลบุรี Chonburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ศึกษาธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ออกเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัทฯ และลูกค้าให...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) - บริหารสื่อ ช่องทางการสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ วิดีทัศน์ สปอต...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์โรงไฟฟ้าและเครื่องมือวัดฉุกเฉิน หรือ ตามแผนการบำรุงรักษา รวมถึงงานโครงการปรับปรุงคุณภาพงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์...
งานประจำ 23 เม.ย. 58
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานงานกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการฝึกอบรมด้านความปลอภัยและสิ่งแวดล้อมให้ก้บพนักงานและผู้รับเหมา ...
งานประจำ 23 เม.ย. 58
กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด
  ชลบุรี
กลุ่มบริษัท แอโรฟลูอิด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 16 เม.ย. 58
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 เม.ย. 58
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 5 เม.ย. 58
บริษัทจัดหางานโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัทจัดหางานโอเอส (ประเทศไทย) จำกัด - ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมการผลิต วางแผนการจัดวางเครื่องจักร และไลน์การผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต แก้ปัญหาของพนักงานและเครื่องจักร คว...
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - เสนอขายโครงการบ้าน และให้ข้อมูลลูกค้า ชอบงานบริการ และมีใจรักงานขาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
งานประจำ 25 มี.ค. 58
บริษัท เทรลเลบอร์กวีบระคูสติก (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เทรลเลบอร์กวีบระคูสติก (ประเทศไทย) จำกัด - Manage plant logistics KPIs (inventory, delivery performance customer & suppliers, backlogs, logistics cost, …) Overall capacity management at TBV...
งานประจำ 23 มี.ค. 58
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บ้านบึง ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์ประจำรถมีครบ ไม่สูญหาย นำรถเข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาตามเว...
งานชั่วคราว 19 มี.ค. 58
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
งานประจำ 17 มี.ค. 58
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด - Monitor, develop, analyse and advise an economically optimised alternative for refinery operation, trading, project investment and business synergy in order to...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมงานและตรวจสอบความถูกต้องของงาน โครงสร้างและงานสถาปัตย์ ตรวจสอบปริมาณงานตามงวดงาน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด - Provide all technological support to operation unit and own discipline in order to improve efficiency of process operations, reliability and financial perfor...
งานประจำ 14 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด
  ชลบุรี
บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด - Responsible for all of Accounting & Finance task To manage Accounting Department Prepare and analyse financial statement Closing monthly and yearly end...
งานประจำ 13 มี.ค. 58
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 12 มี.ค. 58
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 9 มี.ค. 58