หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชลบุรี Chonburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท  บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลและดำเนินงานบัญชีและการเงินของสาขา
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ต.ค. 57
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - เพื่อฝึกฝนการปฎิบัติงานจริงในสายวิชาชีพ
งานประจำ 21 ต.ค. 57
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - Your key duties and responsibilities are to ensure profitable operation, achieve departmental budget goals, accurately forecast business demands, work wit...
งานประจำ 20 ต.ค. 57
เคป ดารา รีสอร์ท
 บางละมุง ชลบุรี
เคป ดารา รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
บริษัท เกษมกิจ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ต.ค. 57
บริษัท  บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลยอดขาย วางแผนงาน บริหารจัดการงานของสาขาและสรรหาตัวแทน ให้ได้ตามเป้าหมาย...
งานประจำ 19 ต.ค. 57
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า คุมราคา เสนอรายงานการคุมราคาให้สำนักงานใหญ่ ทำจ่ายค่าซ่อมรถ, ค่ายกรถ, และค่าสินไหม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสินไหมกับล...
งานประจำ 18 ต.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - ดูแลคุณภาพของแม่พิมพ์
งานประจำ 18 ต.ค. 57
เคป ดารา รีสอร์ท
 บางละมุง ชลบุรี
เคป ดารา รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 17 ต.ค. 57
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด - Develop new products Visit customer for technical services Cooperate with Production Department
งานประจำ 17 ต.ค. 57
เคป ดารา รีสอร์ท
 บางละมุง ชลบุรี
เคป ดารา รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด - เตรียมและดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตรวจสอบการสั่งสินค้าและสต๊อกสินค้า...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ชลบุรี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - Provide advice about investment, financial planning and products such as deposits, mutual funds and foreign exchange Process customer requests, handle transactions an...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ตรวจรับมอบห้องจากฝ่ายก่อสร้างหลัง QC 12 ประสานงานกับ CS นัดลูกกค้าตรวจรับมอบห้อง บริหาร Defect ที่เกิดขึ้นจากลูกค้ามาตรวจจน Complete ประสานกับนิ...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - Research and Development for Mitsubishi Cars in Thailand on local & KD parts. Conducting cost and quality optimization. Technical information supp...
งานประจำ 12 ต.ค. 57
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด - Control standard of machine for good operation Set standard speed and follow up situation for operation Control machine condition for reduce defect...
งานประจำ 7 ต.ค. 57