หางานชลบุรี

บริษัท น้ำประปาไทย จํากัด (มหาชน)
  ชลบุรี
บริษัท น้ำประปาไทย จํากัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 เม.ย. 57
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี) จำกัด
  ชลบุรี
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม(สระบุรี) จำกัด - Orientation, Safety & Manufacturing Basic Production & Process Maintenance & Projects Management Development 57. The program includes rotation...
งานประจำ 11 เม.ย. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Implement and maintain management system. Control WWTP,air pollution abatement and waste transfer. Coordinate with government.
งานประจำ 11 เม.ย. 57
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
 หนองใหญ่ ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 11 เม.ย. 57
บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
งานประจำ 10 เม.ย. 57
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Design and implement costeffective equipment modifications to help improve safety, reliability and throughput. Confer with engineers and other personnel to im...
งานประจำ 9 เม.ย. 57
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ติดต่อบริษัทผู้ขายวัตถุดิบทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เจรจาต่อรองราคาสินค้า มีความรู้ด้านจัดการเอกสารต่างๆสาหรับการผ่านพิธีการศุลกากร และเอกสารที่ส่งลูกค้าต่างประเทศ ต...
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 บ้านบึง ชลบุรี
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
 บ้านบึง ชลบุรี
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 เม.ย. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Design and develop manufacturing processes to reduce costs, improve quality, boost productivity, and increase overall equipment effectiveness. Identify root ca...
งานประจำ 6 เม.ย. 57
บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด - จัดทำใบแจ้งหนี้ ตามรอบการวางบิล ประสานงานกับพนักงานรับส่งเอกสาร เพื่อวางบิลกับบริษัทลูกค้า ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รักษาความลับของบร...
งานประจำ 6 เม.ย. 57
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด - Train technical courses for Thai DENSO Group and DENSO ASEAN companies
งานประจำ 6 เม.ย. 57
บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด - Support Sales data Operate weekly data Process administration Job (System, Document and etc.) Strong in communication skill
งานประจำ 5 เม.ย. 57
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 5 เม.ย. 57
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 5 เม.ย. 57
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด - Design and develop manufacturing processes to reduce costs, improve quality, boost productivity, and increase overall equipment effectiveness. Identify root ca...
งานประจำ 4 เม.ย. 57