หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตาม/เป็นตัวแทนของ ผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมผลักดันยอดขายและกำไร รวมถึง KPI ของร้าน...
งานประจำ 21 ก.ย. 57
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) - ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง งานก่อสร้างโรงงาน, เครื่องจักร, งานไฟฟ้า, ประปา, งานระบบ และ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการไม้อัดเม็ดชีวมวล...
งานประจำ 19 ก.ย. 57
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ
 บางละมุง ชลบุรี
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.ย. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลด้านการผลิต ให้ได้ผลผลิตภํณฑ์คุณภาพ ปริมาณ และทันเวลาที่กำหนด...
งานประจำ 17 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned. (work at Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya)
งานประจำ 17 ก.ย. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ประสานงานภายในฝ่าย ระหว่างฝ่าย และ supplier ภายนอกบริษัท จัดทำเอกสารต่างๆ ของฝ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายของฝ่าย ผลการทดลอง ระบบคุณภาพ (ISO) การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน สารเคมี แ...
งานประจำ 16 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned. (Work at Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya)
งานประจำ 16 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 13 ก.ย. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Allocate right resources (people, material, machine) to produce product in line with QCD standard and ensure shipment of quality product to the customer on...
งานประจำ 9 ก.ย. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Preparation of industrial means for production in accordance with VPS rules in order to achieve QCD targets Cooperation with industrial equipment supplie...
งานประจำ 5 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned. (Work at Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya)
งานประจำ 4 ก.ย. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Manage the site IS applications, the IS team and control the service level of IT operation. Deploys standard group applications within the site. Opera...
งานประจำ 3 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย (Work at Centara Grand Modus Resort Pattaya)
งานประจำ 1 ก.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เมืองพัทยา ชลบุรี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned. (Work at Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya)
งานประจำ 1 ก.ย. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Ensure daily satisfaction of customers' needs: quality, services Control the achievement of objectives assigned to the site/projects Industrialize Hon...
งานประจำ 30 ส.ค. 57
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ส.ค. 57
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอล ซิสเต็มส์ จำกัด - Establish process flowchart and stand of operation Manages process risks with the team, pilots PFMEA and Logistic FMEA (taking into account the result...
งานประจำ 28 ส.ค. 57
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด
งานประจำ 28 ส.ค. 57
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น บิสสิเนส เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด - The job holder is to lead the service team towards service excellence and to drill into the entire service organization responsible custom...
งานประจำ 27 ส.ค. 57