หางานชลบุรี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ชลบุรี
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ขายสมาชิก @Cafe , บัตร @Cash และสินค้าอื่นๆตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด เข้าเยี่ยมร้านอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมก...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  ชลบุรี
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Provide excellent customer service in international trade matters, presales, postsales, order fulfilment, logistics support and other program related activities to i...
งานประจำ 27 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริการลูกค้า หรือ สำนักงานสาขา
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Control and review Preventive Maintenance and Planned Maintenance timely to ensure that machine, equipment and system are in wellmaintained conditions and operated at maxi...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - จัดการและดูแลด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ ปริมาณ และทันเวลาที่กำหนด โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม จัดการและดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ในขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุ...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - Strengthen vision, mission, strategy, midterm plan, roadmap and policy Report the performance achievement to Toyota group Support global & regional meetin...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - Responsible for monitoring process unit, troubleshooting, setting up operating targets to ensure that the units are operated safely and efficiently. Provid...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Interpreter duty in all meeting that company require in both office and factory Interpret in conference, meeting with customers etc. Translate documents (Thai to...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด - Quality Control and Development Goods. Analysis and Customer's Problem solving.
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองชลบุรี ชลบุรี
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบวางแผนกำหนดกลยุทธ์ และรวบรวมข้อมูลทางการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย ตามเป้าหมายและวัตตุประสงค์ของหัวหน้าและผู้บริหาร...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ตรวจพิจารณา อนุมัติค่าเสียหาย ค่าสินใหมรถยนต์ ค่าจัดการสินใหม ควบคุม ดูแล สั่งการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด - ปรับปรุง ซ่อมบำรุง พัฒนาระบบ Instrument Control และทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัทจัดหางาน ซินนีสิส โซลูชันส์ จำกัด - Responsible for providing mechanical or metallurgical technical support for refinery operation, execute key performance activities to support equipment repair an...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด - Selection for the new technologies to improve production and increasing customer's ensure for products. System design and improve the productivity of the ass...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด
บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด - มีหน้าที่ดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท ซีเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
 บางละมุง ชลบุรี
บริษัท ซีเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด - To administer and act on events received by equipment in an accurate and timely manner To liaise with clients on a daytoday basis To produce periodic ...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 ศรีราชา ชลบุรี
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด - Conduct Safety function for construction job and coordinate with person concern. Responds to safety risk assessment for constrction job and new proces...
งานประจำ 22 ก.ค. 57