หางานชลบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชลบุรี Chonburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ชลบุรี
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - Manage and monitor all of HSE practices are compliance with laws and regulations. Develop occupational health , environmental, and Safety systems ,including...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบและดูแลการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา...
งานประจำ 12 ธ.ค. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 พนัสนิคม ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - จ่ายงานขนส่งให้กับพนักงานจัดส่งตามแผนการขนส่ง เปิดปิดรถเข้าตามโรงชิพตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตามเอกสารปิดงานให้ครบถ้วน ส่งเอกสารประจำวันให้บัญชี ตรวจสอบบิล NG...
งานประจำ 11 ธ.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
 พานทอง ชลบุรี
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - รับผิดชอบงานนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยใช้สิทธิ BOI งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการอ่านคำอนุมัติจากผู้อนุมัติที่มีอำนาจ วิเคราะห์และเลือกใช้สัญญาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำสัญญา...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแล แบบ Shop Drawing งบประมาณ ต้นทุน งานเพิ่ม งานลด โครงการก่อสร้าง...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  ชลบุรี
บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) - ดูแลรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือและอุปกรณ์ในหน่วยงานก่อสร้าง จัดทำบันทึกเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง...
งานประจำ 6 ธ.ค. 57
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 6 ธ.ค. 57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดด้าน Trade Finance ดูแลการใช้วงเงินสินเ...
งานประจำ 4 ธ.ค. 57
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
งานประจำ 3 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการขยายตลาดของสาขา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานของสาขา, ดูแลจัดการการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามร...
งานประจำ 30 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 พนัสนิคม ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - จัดให้มีการทำทะเบียนประวัติรถทุกคันที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมของคนและรถที่รับผิดชอบดูแลให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมของพจส. ให้เพียงพอต่อจำนวนรถ ...
งานประจำ 30 พ.ย. 57
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
 บ้านบึง ชลบุรี
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - สนับสนุนด้านการผลิต และงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญาสนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงาน...
งานประจำ 29 พ.ย. 57
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ
 บางละมุง ชลบุรี
กลุ่มธุรกิจโรงแรม รอยัล คลิฟ - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 26 พ.ย. 57