หางานสระบุรี

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด -  Manpower Planning Recruitment for replacement, permanent , temporary and outsourcing Prepare contract for new employee. Assist Management and Technical Manag...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  สระบุรี
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Responsible for maintenance function at the plant Lead the team to ensure optimal running Develop failure analysis and implement root cause analysis Devel...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 เมืองสระบุรี สระบุรี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - งานเอกสาร งานธุรการ งานประสานงานสาขากับสำนักงานใหญ่ งานบริการลูกค้า ตัวแทน ผู้มาติดต่อทั่วไป...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  สระบุรี
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Cement process line Maintenance Control Monitoring and controlling Preventive Maintenance Coordinate with other department for process improvement. Contr...
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด - ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยและคนงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถจัดลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ ใช้วัสดุก่อสร้างได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้เครื่องมือในงานทดสอบร...
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Sourcing & Select the potential supplier who provide the better quality, cost, deliver and service. Manage & Control all material supply to production at the right ...
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 13 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Generate Sales Volume in assigned area/market Manage marketing activities/promotion
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Become an integral part of the management team of Grains Operations, and lead the drive to increase our Grains origination, storage, handling, distribution, im...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 26 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 24 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Analyze purchasing spend activity, identifying opportunities domestically and internationally to standardize and minimize costs. Lead Commodity Execution P...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด - Responsible for customer service management for company’s strategic accounts in Thailand and Export market in Asia, Europe, and the Middle East Manage cust...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Develop and execute sourcing strategies for SCCC selected sourcing commodities in local focus teams. Perform sourcing process, develop tender document, lea...
งานประจำ 21 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Perform corrective and preventive maintenance as well as corrective and maintenance machinery and facilities Coordinate with Responsible for project mana...
งานประจำ 21 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - To perform research and development for new products to achieve business goal. To coordinate, train and suggest subordinates in order to continuously perfo...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Planning and execution of business planning framework in each location, validate adequacy and effectiveness of the planning process Identification, Pri...
งานประจำ 16 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Employee relations and activities Employee’s engagement and satisfactions Communication and evaluation in related job
งานประจำ 12 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Improve machine and manufacturing process to enhance performance and reduce production costs in making reinforce steel bar. Analyze Trouble Delay data ...
งานประจำ 11 มิ.ย. 57