หางานสระบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสระบุรี Saraburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด - มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามกำหนดการ วางแผน มอบหมายงานให้กับพนักงานทำรวมถึงการฝึกอบรม จัดการงาน จูงใจ พนักงานในสายงานให้ทำงานตามนโยบา...
งานประจำ 2 เม.ย. 58
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง
งานประจำ 1 เม.ย. 58
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 หนองแค สระบุรี
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 มี.ค. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Improve cement manufacturing process to achieve company's KPI Oversee production planning / cooperate with maintenance & production team Assess and analyz...
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Plan and control maintenance of power equipment such as LV Motor, 6 KV motor, DC motor and transformer Provide corrective and preventive action to reduce equ...
งานประจำ 19 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด - Implementation of standardized processes in the global group. Implementation of standardized equipment and tooling in the global Group New and Enhanced Man...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Plan and manage the cement grinding activities to ensure that the output quality and quantity meet the machine specification, target budget, and safety and envi...
งานประจำ 13 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Plan, organize, and control safety / environmental management system in order to achieve the company's OH&S standard Monitor safety and environmental activit...
งานประจำ 6 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Provide basic technical service and knowledge to customers regarding cement and concrete properties and their applications on sites by Mobile Lab Handle cust...
งานประจำ 5 มี.ค. 58
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Utilizes full knowledge and deep expertise to provide oversight of long term/annual plan execution and daytoday administration for employee information system...
งานประจำ 13 ก.พ. 58
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - This position will report to Regional Operation Manager (ROM or Assit.ROM)) CFN Thailand and will primarily be trained for Plant management in the future. He/She ...
งานประจำ 11 ก.พ. 58
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Check correctly of document before payment Prepare and submit value added tax (PP30) to revenue department Prepare and send payment requirement to ...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  สระบุรี
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ขยายฐานลูกค้าเงินฝาก กองทุนรวม ประกันภัย และประกันชีวิต สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าธนาคาร ขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองสระบุรี สระบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ม.ค. 58
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) - ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และระบบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กา...
งานประจำ 10 ม.ค. 58
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองสระบุรี สระบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 ม.ค. 58
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 24 เม.ย. 57