หางานสระบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Process analysis and design Plant trial Technical feasibility Process capability analysis Material specification 6. Welfare & Benefit 7. ...
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Plan a program and a process of safety policy Develop a training course of safety for employees and workers Report safety and environment issues to...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 2 ส.ค. 57
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดูแลรับจ่ายเงินสดให้ถูกต้องตามเอกสาร จัดพิมพ์เช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน และทำจ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสด เช็ค เอกสารการจ่ายเช็ค ตราสารทางการเง...
งานประจำ 31 ก.ค. 57
บริษัท แซง-โกแบ็ง  เวเบอร์ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด - The main tasks of the R&D Engineer are manage research and development programs and activities to facilitate introduction of new products / processes. Recommend improve...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท แซง-โกแบ็ง  เวเบอร์ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด - Assist the Maintenance Supervisor Ensure the good working of all machineries and equipment as planned Be part of the 5S and EHS team.
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด -  Manpower Planning Recruitment for replacement, permanent , temporary and outsourcing Prepare contract for new employee. Assist Management and Technical Manag...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 เมืองสระบุรี สระบุรี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - งานเอกสาร งานธุรการ งานประสานงานสาขากับสำนักงานใหญ่ งานบริการลูกค้า ตัวแทน ผู้มาติดต่อทั่วไป...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด - ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยและคนงานให้แล้วเสร็จตามแผนงาน สามารถจัดลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ ใช้วัสดุก่อสร้างได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้เครื่องมือในงานทดสอบร...
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด - Sourcing & Select the potential supplier who provide the better quality, cost, deliver and service. Manage & Control all material supply to production at the right ...
งานประจำ 14 ก.ค. 57
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 13 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Generate Sales Volume in assigned area/market Manage marketing activities/promotion
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Become an integral part of the management team of Grains Operations, and lead the drive to increase our Grains origination, storage, handling, distribution, im...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 26 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 24 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Analyze purchasing spend activity, identifying opportunities domestically and internationally to standardize and minimize costs. Lead Commodity Execution P...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด - Responsible for customer service management for company’s strategic accounts in Thailand and Export market in Asia, Europe, and the Middle East Manage cust...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Develop and execute sourcing strategies for SCCC selected sourcing commodities in local focus teams. Perform sourcing process, develop tender document, lea...
งานประจำ 21 มิ.ย. 57