หางานสระบุรี

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Generate Sales Volume in assigned area/market Manage marketing activities/promotion
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - Become an integral part of the management team of Grains Operations, and lead the drive to increase our Grains origination, storage, handling, distribution, im...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 26 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Work with production line people effectively Establish good relationship among team. Planning and performing maintenance job. Coach and develop c...
งานประจำ 24 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Analyze purchasing spend activity, identifying opportunities domestically and internationally to standardize and minimize costs. Lead Commodity Execution P...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรี ระยอง จำกัด - Responsible for customer service management for company’s strategic accounts in Thailand and Export market in Asia, Europe, and the Middle East Manage cust...
งานประจำ 23 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Develop and execute sourcing strategies for SCCC selected sourcing commodities in local focus teams. Perform sourcing process, develop tender document, lea...
งานประจำ 21 มิ.ย. 57
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด - Perform corrective and preventive maintenance as well as corrective and maintenance machinery and facilities Coordinate with Responsible for project mana...
งานประจำ 21 มิ.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - To perform research and development for new products to achieve business goal. To coordinate, train and suggest subordinates in order to continuously perfo...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Planning and execution of business planning framework in each location, validate adequacy and effectiveness of the planning process Identification, Pri...
งานประจำ 16 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Employee relations and activities Employee’s engagement and satisfactions Communication and evaluation in related job
งานประจำ 12 มิ.ย. 57
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บ้านหมอ สระบุรี
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Improve machine and manufacturing process to enhance performance and reduce production costs in making reinforce steel bar. Analyze Trouble Delay data ...
งานประจำ 11 มิ.ย. 57
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด - ดูแลลูกค้า ประสานงาน และการผลิตสินค้า จัดส่ง เอกสารการขาย...
งานประจำ 10 มิ.ย. 57
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด - ควบคุมบริหารโรงงาน บริหารการผลิต และจัดสรรบุคลากร ประเิมินผลการผลิต / ค่าใช้จ่ายในโรงงาน...
งานประจำ 9 มิ.ย. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - To assist operation manager to train staff in safety and to ensure compliance in safety and various audits. To take the role for EHS coordinator for Thai...
งานประจำ 30 พ.ค. 57
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ - ทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO ศูนย์ควบคุมเอกสาร DCC
งานประจำ 27 พ.ค. 57
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองสระบุรี สระบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 พ.ค. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 พระพุทธบาท สระบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - To support sales and maintain distribution of Cargill Starches and Sweeteners products within the assigned area/ region in all trade channels To ensure lea...
งานประจำ 25 พ.ค. 57
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 24 เม.ย. 57
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Manage all logistics activities for bag/bulk cement distribution to deliver logistics solutions both inbound and outbound Lead logistics project feasibilit...
งานประจำ 21 พ.ค. 57