หางานสระบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสระบุรี Saraburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ด้านงานการสรรหาพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ ตลอดจนการปฐมนิเทศและการบรรจุรับเข้าาทำงาน จัดทำรายชื่อพนักงานใหม่เพื่อแจ้งการเข้ารับการปฐมนิเทศแ...
งานประจำ 24 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - พยาบาลประจำ
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด - วางแผนงานวิศวกรรมโรงงาน ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมบำรุงและดัดแปลงเครื่องจักรในการผลิต กำหนดความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ พัฒนาความรู้ความชำนาญของผู้ใต้บังค...
งานประจำ 23 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - งานประจำห้องผ่าตัด
งานประจำ 23 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - งานประจำแผนกเอกซเรย์ ออกหน่วยนอกพื้นที่
งานประจำ 20 เม.ย. 58
บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  สระบุรี
บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด - Handling all relevant information related to SAP system for employees. Formulating and implementing the HR strategies, policies and system...
งานประจำ 17 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - ทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO ศูนย์ควบคุมเอกสาร DCC
งานประจำ 16 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - ดูแลผู้ป่วยประจำวอร์ดรวมและพิเศษ
งานประจำ 11 เม.ย. 58
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วางแผนและควบคุมการคัดเลือกสุกรพันธ์เพื่อจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานการคัดพันธุ์ ติดตามคุณภาพสุกรพันธุ์ที่ส่งให้ลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาส...
งานประจำ 4 เม.ย. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน งานคุณภาพทางคลินิค...
งานประจำ 3 เม.ย. 58
บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด
 หนองแค สระบุรี
บริษัท ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง มิลล์ จำกัด - มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามกำหนดการ วางแผน มอบหมายงานให้กับพนักงานทำรวมถึงการฝึกอบรม จัดการงาน จูงใจ พนักงานในสายงานให้ทำงานตามนโยบา...
งานประจำ 2 เม.ย. 58
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง
งานประจำ 1 เม.ย. 58
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 หนองแค สระบุรี
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 มี.ค. 58
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 เมืองสระบุรี สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Improve cement manufacturing process to achieve company's KPI Oversee production planning / cooperate with maintenance & production team Assess and analyz...
งานประจำ 21 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Plan and control maintenance of power equipment such as LV Motor, 6 KV motor, DC motor and transformer Provide corrective and preventive action to reduce equ...
งานประจำ 19 มี.ค. 58
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด
  สระบุรี
บริษัท จัดหางาน ไทยโปรทรีโอ้ จำกัด - Implementation of standardized processes in the global group. Implementation of standardized equipment and tooling in the global Group New and Enhanced Man...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 แก่งคอย สระบุรี
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) - Plan and manage the cement grinding activities to ensure that the output quality and quantity meet the machine specification, target budget, and safety and envi...
งานประจำ 13 มี.ค. 58