งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการของการยื่นสินเชื่อขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย จัดทำ Promotion ร่วมกับธนาคาร รวมถึงการใช้สื่อของธนา...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
 ปากเกร็ด นนทบุรี
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความส...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด - ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของราชการ และใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ตลอดจนวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ระเบียบ มาต...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การหาลูกค้าใหม่ การรักษาฐานลูกฐานค้าเดิม การจัดทำข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านการขาย การติดตามลูกค้าเพื่อ ...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) - นำเสนอกลยุทธในการสรรหาพื้นที่เพื่อขยายสาขา เสนอรายชื่อเจ้าของที่ดิน เจรจาต่อรองราคา ทำสัญญา และติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือส่วนงาน...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้...
งานประจำ 17 ม.ค. 58
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด - ดูแลและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน / Town House / คอนโด) ให้ตรงตามความต้องการสำหรับขายเช่า แก่ลูกค้า โดย: สรรหาหลักทรัพย์เพิ่มเติมในท้อ...
งานประจำ 16 ม.ค. 58
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ม.ค. 58
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการงานธุรการโครงการ งานเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 15 ม.ค. 58
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด - ดูแลและให้คำปรึกษาพร้อมทั้งนำเสนอด้านอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน / Town House / คอนโด) ให้ตรงตามความต้องการสำหรับขายเช่า แก่ลูกค้า โดย: สรรหาหลักทรัพย์เพิ่มเติมในท้อง...
งานประจำ 9 ม.ค. 58
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - To provide creative planning of promotion and marketing to support Shopping Center activities and efficient space management for promotion to gain income and aligned ...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) - ประจำโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล...
งานประจำ 28 ธ.ค. 57
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - บริหารแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการวางแผน, ปฏิบัติการ, ควบคุม และประเมินผล โครงการที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน ไตรมาส บริหารสื่อโฆษณาโครงการที่รับผิดชอบ สำรวจต...
งานประจำ 23 ธ.ค. 57
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ฝึกฝนงานในแผนกต่างๆ
ฝึกงาน 23 ธ.ค. 57
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแล รปภ., แม่บ้าน, วางเงินค่าบริการที่จอดรถและระเบียบการจอดรถในอาคารของผู้เช่าและผู้มาติดต่อ ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยในกรณีผู้รับเหมาเข้าตกแต่งรื้อถ...
งานประจำ 22 ธ.ค. 57
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 22 ธ.ค. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้...
งานประจำ 21 ธ.ค. 57
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการขายโครงการและติดตามผลของทีมขาย เพิ่มช่องทาง ทางการตลาดและการหาลูกค้าใหม่ ติดต่อประสานงานโครงการ ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Seek Business Opportunities – To source and develop new business partners, through the development of new distribution channels and programs that create new rev...
งานประจำ 7 ธ.ค. 57