งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ให้บริการลูกค้าในการจอง บริหารจัดการงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา ศึกษารายละเอียดของสินค้าคู่แข่ง รายงานผลการติดตามลู...
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - ต้อนรับและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ประเมินศักยภาพ+ความต้องการของลูกค้า ประสานงานติดตามการชำระเงินกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ..
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 มี.ค. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - เสนอขายโครงการบ้าน และให้ข้อมูลลูกค้า ชอบงานบริการ และมีใจรักงานขาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
งานประจำ 25 มี.ค. 58
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - งานขายโครงการและงานขายพื้นที่ ประสานงานภายในและภายนอก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 19 มี.ค. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำรายงาน Support ข้อมูลด้านงานก่อสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ Presentation สำหรับการประชุม ติด...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการวางแผนการตลาดในโครงการที่อยู่ในโซนที่ดูแล การปฏิบัติตามแผนการตลาด การดำเนินการ การประเมินผลแผนการดำเนินการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ ...
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ตอนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้าเบื้องต้น พาชมห้องตัวอย่าง ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อหรือเช่า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
งานตามสัญญาจ้าง 9 มี.ค. 58
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Set sales strategy to sell retail area and space for the assigned malls Supervise and coach subordinates to reach company's sales targets Maintain relationships wi...
งานประจำ 9 มี.ค. 58
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด
 ปากเกร็ด นนทบุรี
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด - ควบคุมดูแลห้องชุดให้คงสภาพการขายเช่า รายงานข้อมูลการ ขายเช่า จัดทำแผนงานควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามแผนงาน ติดต่อหาลูกค้า ประสานงานเพื่อ ขายเช่า...
งานประจำ 9 มี.ค. 58
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลทรัพย์สิน (ก่อสร้าง) ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อไปยังไซต์งานต่าง ๆ ทำทะเบียนทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการก่อส...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงานขายห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารงาน และบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควบคุมดูแลผู้ใต้บัง...
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ดูแลต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Product ของบริษัท, ให้ข้อมูล Promotion, เปิดการขาย และปิดการขาย ดำเนินการจัดทำ Report การขาย และเอกสารอื่นๆ ที่ผู้บัง...
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ ..
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน จัดตั้งนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาย...
งานประจำ 19 ก.พ. 58
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเ...
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.พ. 58
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและควบคุม วางแผนการขายให้บรรลุตามยอด วิเคราะห์การขาย ยอดขาย คู่แข่ง ลูกค้า...
งานประจำ 17 ก.พ. 58