งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายตามโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ บริ...
งานประจำ 1 ก.ย. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ให้บริการลูกค้าในการจอง บริหารจัดการงานขาย ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน รายงาน...
งานประจำ 30 ส.ค. 57
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Develop feasibility study, develop and execute marketing and business plans of the responsible project Prepare project development org...
งานประจำ 27 ส.ค. 57
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า ดูแลรักษาอุปกรณ์...
งานประจำ 27 ส.ค. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 เมืองนนทบุรี นนทบุรี
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 ส.ค. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด
 ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด - ต้อนรับลูกค้า เสนอขาย ปิดการขาย จัดเตรียมเอกสารขาย จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ยื่นกู้ขอสินเชื่อให้กับลูกค้า ปฏิบัติต...
งานประจำ 24 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Responsible for Raimon Land Condominiums Project that support for Warranty issue. Ensure all Condominium units well standard quality properly for its customers, clients....
งานประจำ 22 ส.ค. 57
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ขายโอนตามเป้าหมาย ช่วยงานด้านการตลาดและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำโครงการ เทพารักษ์,รามอินทราและพระราม9...
งานประจำ 22 ส.ค. 57
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Develop and Manage projects (owner representative) Develop feasibility study and business plans of the responsible project Prepare...
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - To provide daytoday "VUE" retail management of the site and ensure that the company's reputation as a highquality service provider is maintained and enhanced; To supe...
งานประจำ 20 ส.ค. 57
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Responsible for all sales and marketing activities and act as the key coordinator for the Company's products Develop and maintain stro...
งานประจำ 19 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Conduct Sales of luxury real estate in Pattaya. Conduct ongoing sales follow up by phone and email. Assist with various tasks associated with the marketing efforts o...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - กำกับดูแลและบริหารจัดการให้บริษัทมีนโยบาย กรอบ แนวทางดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและด้านการบริหารจัดการที่ดีที่สอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาลทั่วทั้งบริษั...
งานประจำ 18 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Responsible of all issue related to after sale service and warranty of Raimon Land Project Ensure all defect work order have been place and monitoring to get the rectifi...
งานประจำ 16 ส.ค. 57
บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 15 ส.ค. 57
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง - ดูแลอาคาร สถานที่โดยรอบ และพื้นที่ทั้งหมด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งผู้มาติดต่องานให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้งานอาคารสถานที่ ติดต่อประสานงานกับห...
งานประจำ 15 ส.ค. 57
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องชุด/คอนโด ตรวจสอบ Defect และสรุปวันส่งให้ Consultant รับรองลูกค้าขณะตรวจมอบรับกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ถูกนัดหมาย เตรียมเอกสารต...
งานประจำ 14 ส.ค. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Secure listings from Sellers with a Resale / Leasing Marketing Mandate; suggest prices that are current with market conditions for Raimon Land projects. Manage the listi...
งานประจำ 14 ส.ค. 57