งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการป...
งานประจำ 25 ต.ค. 57
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - นำเสนอสินค้า ตามมาตรฐาน มีจิตใจรักบริการ มีความรอบรู้ และจดจำสิ่งรอบกายได้...
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ต.ค. 57
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลและบริหารจัดการการใช้สอยพื้นที่อาคารและห้องเรียน ให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลระบบการจองห้องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ให้ลูกค้าใช้งานได้ครบถ้วน อำนว...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ตรวจรับมอบห้องจากฝ่ายก่อสร้างหลัง QC 12 ประสานงานกับ CS นัดลูกกค้าตรวจรับมอบห้อง บริหาร Defect ที่เกิดขึ้นจากลูกค้ามาตรวจจน Complete ประสานกับนิ...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด - ดูแลด้านงานความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัย หรือความสะอาด หรืองานจราจรภายในศูนย์การค้า...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่...
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - งานขาย ติดตามเงินค่างวด สรุปยอดการขาย งานโอนกรรมสิทธิ์
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
 คลองสาน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เกษมกิจ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 ต.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ ดูแลระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ ดูแลเป้าหมายการขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด วิเครา...
งานประจำ 6 ต.ค. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ ...
งานประจำ 29 ก.ย. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานเจรจาผู้บุกรุก / ผู้อยู่อาศัย งานตั้งราคาและทบทวนราคา งานรังวัด งานก่อสร้าง งานตรวจสอบทรัพย์สินก่อนตีโอนชำระหนี้ งานสนับสนุนการขาย ตรวจสอบสภา...
งานประจำ 24 ก.ย. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ติดตามและปิดการขา...
งานประจำ 21 ก.ย. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 10 ก.ย. 57
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - ติดต่อ และให้ข้อมูลโครงการฯ แก่ลูกค้า, พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ออกติดต่องานเพื่อหาลูกค้านอกสถานที่ได้ จัดทำเอกสาร / สัญญาการซื้อ –...
งานประจำ 7 ก.ย. 57
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - ประสานงานภายในบริษัทระหว่างฝ่ายงาน ติดตามงานด้านการขายและการตลาด ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุนงานฝ่ายอื่น ๆ ..
งานประจำ 5 ก.ย. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายตามโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ บริ...
งานประจำ 1 ก.ย. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ให้บริการลูกค้าในการจอง บริหารจัดการงานขาย ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน รายงาน...
งานประจำ 30 ส.ค. 57