งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ต.ค. 57
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลและบริหารจัดการการใช้สอยพื้นที่อาคารและห้องเรียน ให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลระบบการจองห้องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ให้ลูกค้าใช้งานได้ครบถ้วน อำนว...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ตรวจรับมอบห้องจากฝ่ายก่อสร้างหลัง QC 12 ประสานงานกับ CS นัดลูกกค้าตรวจรับมอบห้อง บริหาร Defect ที่เกิดขึ้นจากลูกค้ามาตรวจจน Complete ประสานกับนิ...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด - ดูแลด้านงานความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัย หรือความสะอาด หรืองานจราจรภายในศูนย์การค้า...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่...
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - งานขาย ติดตามเงินค่างวด สรุปยอดการขาย งานโอนกรรมสิทธิ์
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
 คลองสาน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เกษมกิจ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 ต.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 8 ต.ค. 57
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ ดูแลระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานขายของโครงการ ดูแลเป้าหมายการขายของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด วิเครา...
งานประจำ 6 ต.ค. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ ...
งานประจำ 29 ก.ย. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - งานตรวจสอบทรัพย์สิน งานเจรจาผู้บุกรุก / ผู้อยู่อาศัย งานตั้งราคาและทบทวนราคา งานรังวัด งานก่อสร้าง งานตรวจสอบทรัพย์สินก่อนตีโอนชำระหนี้ งานสนับสนุนการขาย ตรวจสอบสภา...
งานประจำ 24 ก.ย. 57
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ติดตามและปิดการขา...
งานประจำ 21 ก.ย. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 10 ก.ย. 57
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - ติดต่อ และให้ข้อมูลโครงการฯ แก่ลูกค้า, พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ออกติดต่องานเพื่อหาลูกค้านอกสถานที่ได้ จัดทำเอกสาร / สัญญาการซื้อ –...
งานประจำ 7 ก.ย. 57
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 ปากช่อง นครราชสีมา
บริษัท เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - ประสานงานภายในบริษัทระหว่างฝ่ายงาน ติดตามงานด้านการขายและการตลาด ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัทเพื่อช่วยสนับสนุนงานฝ่ายอื่น ๆ ..
งานประจำ 5 ก.ย. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายตามโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ บริ...
งานประจำ 1 ก.ย. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - ให้บริการลูกค้าในการจอง บริหารจัดการงานขาย ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน รายงาน...
งานประจำ 30 ส.ค. 57
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Develop feasibility study, develop and execute marketing and business plans of the responsible project Prepare project development org...
งานประจำ 27 ส.ค. 57
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ควบคุมดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และความเรียบร้อยให้กับอาคาร ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของศูนย์การค้า ดูแลรักษาอุปกรณ์...
งานประจำ 27 ส.ค. 57
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 เมืองนนทบุรี นนทบุรี
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 ส.ค. 57