งานอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Responsible of all issue related to after sale service and warranty of Raimon Land Project Ensure all defect work order have been place and monitoring to get the rectifi...
งานประจำ 25 เม.ย. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Response and reply to the customer request kindly and politely. To take note of the defect list as customer request. Clarification standard of the product to the cust...
งานประจำ 23 เม.ย. 57
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 9 เม.ย. 57
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานแผนและนโยบาย สำนักบริหารอาคารฯ สนับสนุนงานแผนและนโยบายของสำนัก ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานตามแผนและนโยบาย เช่น KPI ต่าง ๆ จัดทำรายงานการป...
งานประจำ 8 เม.ย. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ ..
งานประจำ 8 เม.ย. 57
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - เจ้าหน้าที่อาวุโสสุขาภิบาลผู้ช่วยผู้จัดการสุขาภิบาล ซ่อมบำรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย / รีไซเคิล ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบประปา , ระบบดับเพลิง , ระบบบำบัดน้ำเ...
งานประจำ 4 เม.ย. 57
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด - เป็นผู้ติดต่อสร้างความสัมพันธ์และขยายฐานลูกค้าในฝั่งผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์และดูแลให้ลูกค้าฝั่งผ...
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - กำหนด วางแผน และประเมินกลยุทธ์การขาย บริหาร ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ ทีมงานขาย วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย ..
งานประจำ 27 มี.ค. 57
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Arrange the Real Estate Investment and Development Subcommittee meeting Summarize and report on investment performance and subject for approval Be r...
งานประจำ 26 มี.ค. 57
บริษัท ไบร์ท แอสเซท เอเชีย จำกัด
 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไบร์ท แอสเซท เอเชีย จำกัด - Contact clients to understand what they need and match them with the right property Arrange viewings and meetings between landlord and clients. Show properti...
งานประจำ 25 มี.ค. 57
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ดูแลโครงการให้มีความเรียบร้อยและเป็นระบบ ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้าน โดยยึดถ...
งานประจำ 25 มี.ค. 57
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด - Responsible for overall business data mining and advance data analysis to support business strategy and specific business purpose Track, analyze, and report sale...
งานประจำ 25 มี.ค. 57
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและควบคุม วางแผนการขายให้บรรลุตามยอด วิเคราะห์การขาย ยอดขาย คู่แข่ง ลูกค้า...
งานประจำ 24 มี.ค. 57
บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล แมเนจเม้นท์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล แมเนจเม้นท์ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 23 มี.ค. 57
บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอร์ซ จำกัด - ช่วยกำหนดแผนการดำเนินงานประจำวันของทีม ให้สอดคล้องกับนโยบายของแผนกรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่...
งานประจำ 21 มี.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารที่พักอาศัยที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ทำงาน : อ.เมือง จ.ขอนแก่น...
งานประจำ 20 มี.ค. 57
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 บางพลี สมุทรปราการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - Research & Development Manager Concepts & Feasibility Studies for new projects Studies for innovative concepts, new product types and construction ...
งานประจำ 14 มี.ค. 57
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 มี.ค. 57
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 12 มี.ค. 57
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 บางพลัด กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการบริหารด้านพัฒนาธุรกิจและโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอำนวยการก่อสร้าง ประกอบด้วย Estimate, Planning and Budge...
งานประจำ 12 มี.ค. 57