งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการขายโครงการและติดตามผลของทีมขาย เพิ่มช่องทาง ทางการตลาดและการหาลูกค้าใหม่ ติดต่อประสานงานโครงการ ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...
งานประจำ 19 ธ.ค. 57
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - Seek Business Opportunities – To source and develop new business partners, through the development of new distribution channels and programs that create new rev...
งานประจำ 7 ธ.ค. 57
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 ดินแดง กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ขึ้นอยู่กับส่วนงานที่รับเข้าฝึก สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง...
งานประจำ 4 ธ.ค. 57
บริษัท แฟคเตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท แฟคเตอรี่ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด - Manage relationship with new and existing customers for Hire Purchase, Financial Lease and Operating Lease in Equipment Business to achieve annual target. ...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
 ปากเกร็ด นนทบุรี
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) - ประสานงานทั่วไป ภายในและภายนอกองค์กร ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...
งานประจำ 27 พ.ย. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 พ.ย. 57
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - Responsible for Facilities Management of all Raimon Land Sale Offices that support Client Management, Sale and Marketing activities. Ensure all Sale Office well mainta...
งานประจำ 11 พ.ย. 57
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและบริหารงานอาคารชุด รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน ติดตามและแก้ไขปัญหา...
งานประจำ 10 พ.ย. 57
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
 บางรัก กรุงเทพมหานคร
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ - ส่วนทรัพย์สิน: บริหารรายได้โดยเพิ่มพื้นที่การเช่าและราคาเช่า ทั้งส่วนร้านค้า ส่วนสำนักงานและส่วนเซอร์วิทอพาร์ทเมนท์ ให้ได้ประโยชน์เหมาะสมที่สุดและเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด...
งานประจำ 10 พ.ย. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 พ.ย. 57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - เป็นตัวแทนของธนาคารในการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยและผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการบ้านจัดสรรและลูกค้า โดยชักจูงให้ล...
งานประจำ 4 พ.ย. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้าน โดยจะทำการป...
งานประจำ 25 ต.ค. 57
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - นำเสนอสินค้า ตามมาตรฐาน มีจิตใจรักบริการ มีความรอบรู้ และจดจำสิ่งรอบกายได้...
งานประจำ 24 ต.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ต.ค. 57
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - ดูแลและบริหารจัดการการใช้สอยพื้นที่อาคารและห้องเรียน ให้อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลระบบการจองห้องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ให้ลูกค้าใช้งานได้ครบถ้วน อำนว...
งานประจำ 16 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองพัทยา ชลบุรี
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ตรวจรับมอบห้องจากฝ่ายก่อสร้างหลัง QC 12 ประสานงานกับ CS นัดลูกกค้าตรวจรับมอบห้อง บริหาร Defect ที่เกิดขึ้นจากลูกค้ามาตรวจจน Complete ประสานกับนิ...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด - ดูแลด้านงานความปลอดภัย หรือรักษาความปลอดภัย หรือความสะอาด หรืองานจราจรภายในศูนย์การค้า...
งานประจำ 15 ต.ค. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่...
งานประจำ 13 ต.ค. 57
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - งานขาย ติดตามเงินค่างวด สรุปยอดการขาย งานโอนกรรมสิทธิ์
งานประจำ 13 ต.ค. 57