งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลทรัพย์สิน (ก่อสร้าง) ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อไปยังไซต์งานต่าง ๆ ทำทะเบียนทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการก่อส...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงานขายห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารงาน และบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควบคุมดูแลผู้ใต้บัง...
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ดูแลต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Product ของบริษัท, ให้ข้อมูล Promotion, เปิดการขาย และปิดการขาย ดำเนินการจัดทำ Report การขาย และเอกสารอื่นๆ ที่ผู้บัง...
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ ..
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน จัดตั้งนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาย...
งานประจำ 19 ก.พ. 58
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเ...
งานประจำ 18 ก.พ. 58
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.พ. 58
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและควบคุม วางแผนการขายให้บรรลุตามยอด วิเคราะห์การขาย ยอดขาย คู่แข่ง ลูกค้า...
งานประจำ 17 ก.พ. 58
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - ขายโอนตามเป้าหมาย บริหารทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายโอนตามเป้าหมาย ช่วยงานด้านการตลาดและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 16 ก.พ. 58
เกษร กรุ๊ป
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เกษร กรุ๊ป - To maintain good public relation with clients, owners and tenants of the property. Handling Strategy, Planning and Implementation to aim with target under company policy under main area...
งานประจำ 12 ก.พ. 58
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - นำเสนอขายและให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท บันทึกรายละ...
งานประจำ 11 ก.พ. 58
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด - ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเกียวกับการซื้อขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเ...
งานประจำ 10 ก.พ. 58
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Setting the building management plan. Recruiting, Selecting and Training site officers. Monitoring the management and facilitating the service provided to coowner...
งานประจำ 10 ก.พ. 58
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 สาทร กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 ก.พ. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาในเรื่องของสินเชื่อ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารใ...
งานประจำ 8 ก.พ. 58
เกษร กรุ๊ป
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เกษร กรุ๊ป - To maintain good public relation with clients, owners and tenants of the property. Handling Strategy, Planning and Implementation to aim with target under company policy under main area...
งานประจำ 5 ก.พ. 58
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด - บริหารการจัดการหมู่บ้าน
งานประจำ 31 ม.ค. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการของการยื่นสินเชื่อขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย จัดทำ Promotion ร่วมกับธนาคาร รวมถึงการใช้สื่อของธนา...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด
 ปากเกร็ด นนทบุรี
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด - ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานและการจัดการอาคารสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท บริหารจัดการการบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความส...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด - ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคาร ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบของราชการ และใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร ตลอดจนวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ระเบียบ มาต...
งานประจำ 28 ม.ค. 58