งานอสังหาริมทรัพย์แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 24 เม.ย. 58
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท เกษมกิจ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด - Identify, develop, and evaluate marketing strategy, based on knowledge of establishment objectives, market characteristics, and cost and markup factors. Formulat...
งานประจำ 21 เม.ย. 58
บริษัท เกษมกิจ จำกัด
 บางรัก กรุงเทพมหานคร
บริษัท เกษมกิจ จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 16 เม.ย. 58
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไรมอนด์ แลนด์ จำกัด - To provide daytoday management of the site and ensure that the company’s reputation as a highquality service provider is maintained and enhanced; To supervise and m...
งานประจำ 9 เม.ย. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 5 เม.ย. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ให้บริการลูกค้าในการจอง บริหารจัดการงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา ศึกษารายละเอียดของสินค้าคู่แข่ง รายงานผลการติดตามลู...
งานประจำ 31 มี.ค. 58
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 วัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - ต้อนรับและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ประเมินศักยภาพ+ความต้องการของลูกค้า ประสานงานติดตามการชำระเงินกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ..
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 มี.ค. 58
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - เสนอขายโครงการบ้าน และให้ข้อมูลลูกค้า ชอบงานบริการ และมีใจรักงานขาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
งานประจำ 25 มี.ค. 58
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท อินเตอร์แฟค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด - งานขายโครงการและงานขายพื้นที่ ประสานงานภายในและภายนอก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 19 มี.ค. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหน้าของโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำรายงาน Support ข้อมูลด้านงานก่อสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ Presentation สำหรับการประชุม ติด...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการวางแผนการตลาดในโครงการที่อยู่ในโซนที่ดูแล การปฏิบัติตามแผนการตลาด การดำเนินการ การประเมินผลแผนการดำเนินการ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
งานประจำ 15 มี.ค. 58
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 พญาไท กรุงเทพมหานคร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ ...
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ตอนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ให้ข้อมูลโครงการกับลูกค้าเบื้องต้น พาชมห้องตัวอย่าง ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการซื้อหรือเช่า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
งานตามสัญญาจ้าง 9 มี.ค. 58
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เฟม เพลสเมนต์ จำกัด - Set sales strategy to sell retail area and space for the assigned malls Supervise and coach subordinates to reach company's sales targets Maintain relationships wi...
งานประจำ 9 มี.ค. 58
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด
 ปากเกร็ด นนทบุรี
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด - ควบคุมดูแลห้องชุดให้คงสภาพการขายเช่า รายงานข้อมูลการ ขายเช่า จัดทำแผนงานควบคุม ดูแลให้เป็นไปตามแผนงาน ติดต่อหาลูกค้า ประสานงานเพื่อ ขายเช่า...
งานประจำ 9 มี.ค. 58
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - ดูแลทรัพย์สิน (ก่อสร้าง) ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อไปยังไซต์งานต่าง ๆ ทำทะเบียนทรัพย์ตรวจสอบทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการก่อส...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนกลยุทธ์ และบริหารงานขายห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารงาน และบริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ควบคุมดูแลผู้ใต้บัง...
งานประจำ 24 ก.พ. 58