งานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมืองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - Assist the team in correlating relevant technical data (geological, seismic, reservoir, production data) and conducting reservoir geological study. ...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  สุรินทร์
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการนำเข้าเอกสารโฉนดที่ดิน , ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 10 ก.ค. 57
เกษร กรุ๊ป
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เกษร กรุ๊ป - Handling for documents and filing management Coordinate with both of internal and external parties Preparing property planning department's reports or presentations Administration...
งานประจำ 29 มิ.ย. 57
บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด - Provide input to geological and reservoir models. Produce field reservoir maps over key reservoirs, including gross and net sand thickness, net to g...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57