งานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมืองแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง Geographic/Mapping/GIS Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - Assist the team in correlating relevant technical data (geological, seismic, reservoir, production data) and conducting reservoir geological study. ...
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  สุรินทร์
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการนำเข้าเอกสารโฉนดที่ดิน , ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน...
งานประจำ 17 ก.ค. 57