Researcher สมัครงานบันทึก

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Researcher 1 อัตรา

สายงานนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / Siam City Cement PCL.
ประเภทธุรกิจก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานสระบุรี > แก่งคอย
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท
ประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีประสบการณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับงานตำแหน่ง Researcher
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการสมัครตำแหน่ง Researcher
แก้ไขล่าสุดวันที่
งาน หางาน รับสมัครงาน นิคมอุตสาหกรรม
เลขที่งาน5213775583