เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล สมัครงานบันทึก

เลขที่งาน6407085721
บริษัทบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
สายงานป้อนข้อมูล
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง3
สถานที่ทำงานระยอง
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปวส.
ประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีประสบการณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

จัดการระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ปวส.-ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. จบใหม่หรือมีประบการณ์
4. มีความรู้ทางด้าน Access / Mysql
5. สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลดิบได้ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชา
6. ประจำ จ.ระยอง

แก้ไขล่าสุดวันที่9 ตุลาคม 2556 13:48:03