เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล สมัครงานบันทึก

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล 3 อัตรา

สายงานป้อนข้อมูล
บริษัทบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited.
ประเภทธุรกิจก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง3
สถานที่ทำงานระยอง
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปวส.
ประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีประสบการณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
แก้ไขล่าสุดวันที่9 ตุลาคม 2556
เลขที่งาน6407085721