วิศวกรขาย สมัครงานบันทึก

บริษัท แบริ่ง สเปเชียลิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรขาย 1 อัตรา

สายงานวิศวกรขาย
บริษัทบริษัท แบริ่ง สเปเชียลิส จำกัด / Bearings Specialist Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร > บางขุนเทียน
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีประสบการณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1. มีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และระบบเครื่องจักรกล โดยแนะนำและให้การสนับสนุนทางเทคนิคกับลูกค้า
2. ทำแผนการขายในพื้นที่รับผิดชอบของตนอย่างเหมาะสม
3. พัฒนาแผนการขายและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุยอดขาย
4. ระบุและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยแสวงหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทำงานกับทีมสนับสนุนเพื่อร่วมกันสร้างข้อเสนอที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 22-28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรเครื่องกล หรือวิศวกรอุตสาหการ
3. เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการวางแผน
5. มีรถยนต์และใบอนุญาติขับรถ
6. สามารถเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องจากบริษัทได้
7. สามารถที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเมื่อได้รับมอบหมายได้

แก้ไขล่าสุดวันที่
เลขที่งาน2635493626