Marketing Support สมัครงานบันทึก

เลขที่งาน2114988687
บริษัทบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจประกันภัย
สายงานการตลาด,ประสานงานทั่วไป
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร > ห้วยขวาง
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงานไม่ต้องมีประสบการณ์
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1. จัดทำรายงานข้อมูลโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
2. ประสานงานกับธนาคารกสิกรไทย เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
3. ให้บริการตอบข้อซักถามจากธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายทุกกรณี

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรืออื่นๆ
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีทักษะในการใช้ Excel อยู่ในระดับดี - ดีมาก และสามารถทำ Power Point ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบสูง และมีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
5. หากมีประสบการณ์ในสายธุรกิจการธนาคาร หรือ ประกันฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

แก้ไขล่าสุดวันที่
งาน หางาน รับสมัครงาน MRT รถไฟฟ้า