เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ สมัครงานบันทึก

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ 1 อัตรา

สายงานโปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ
บริษัทกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ / Government Pension Fund
ประเภทธุรกิจหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรการกุศล
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร > บางรัก
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน3 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1. พัฒนา ทดสอบ และ ติดตั้ง โปรแกรมหรือระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำคู่มือเอกสารต่างๆที่จำเป็น และดูแลบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบงานสารสนเทศ
2. ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ต้องมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษา Microsoft Visual Studio.NET, VB.NET, Web Application และโปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office
4. มีความรู้และความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลแบบ RDBMS
5. มีความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาระบบ Software Development Life Cycle
6. สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และชอบการทำงานเป็นทีม

แก้ไขล่าสุดวันที่21 พฤษภาคม 2556 11:23:41
งาน หางาน รับสมัครงาน MRT รถไฟฟ้า
เลขที่งาน5176628991