เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ สมัครงานบันทึก

กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ 1 อัตรา

สายงานโปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ
บริษัทกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ / Government Pension Fund
ประเภทธุรกิจหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรการกุศล
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร > บางรัก
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน3 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
แก้ไขล่าสุดวันที่21 พฤษภาคม 2556
งาน หางาน รับสมัครงาน MRT รถไฟฟ้า
เลขที่งาน5176628991