เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สมัครงานบันทึก

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 30 อัตรา

สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ งานอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / TISCO Financial Group PCL.
ประเภทธุรกิจธนาคาร/เงินทุนหลักทรัพย์
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง30
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, นครราชสีมา, ภูเก็ต
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน1 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
แก้ไขล่าสุดวันที่13 มีนาคม 2556
งาน หางาน รับสมัครงาน BTS MRT รถไฟฟ้า
เลขที่งาน2313162503