Basis Administrator สมัครงานบันทึก

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Basis Administrator 1 อัตรา

สายงานSystem Admin/Network Admin
บริษัทบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด / Singha Corporation Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่าง1
สถานที่ทำงานกรุงเทพมหานคร > ดุสิต
เงินเดือน
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน1 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1.ดูแลและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ SAP ในด้านของ Administrator
2.ดูแลและแก้ไขปรับปรุงการใช้งานโปรแกรม SAP เพื่อรองรับการใช้งานในองค์กร
3.พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบงาน ERP กับระบบงานอื่นๆ
4.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี , ปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขา วท.บ / วศ.บ คอมพิวเตอร์
2.เพศชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ความรับผิดชอบ เรียนรู้งานใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4.มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-5 ปี

แก้ไขล่าสุดวันที่9 มีนาคม 2556 15:46:34
เลขที่งาน2057854272