บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด

Title (Eng)Longkong Studio Co., Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปคุณภาพสูงขึ้นมาตอบ สนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านระบบการบริหารโครงการด้วยระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเทศไทย

ทั้งนี้ พันธกิจของลองกอง สตูดิโอ คือ “การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบริหารต้นทุน และระบบบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” โดยทำให้ผู้รับเหมาเพิ่มศักยภาพในการประมูลโครงการ รับรู้ต้นทุนจริงได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีต้นทุนอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ได้ทันที นอกจากนี้จะต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการเพิ่มเติมของ กลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ

ประเภทธุรกิจไอที
ที่อยู่ปัจจุบัน299/307 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
รับสมัครงาน
ข่าวงานและรีวิวแอพ