บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

Title (Eng)Krungsri Securities PCL.
เกี่ยวกับองค์กร

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) สมาชิกตลาดหลักทรัพย์หมายเลข 29 ก่อตั้งขึ้นในปี 2518 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่นักลงทุน จากผลงานและประสบการณ์อันยาวนานผนวกกับการเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่า 500 สาขา โดยมีนโยบายร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร( Universal Bank) ผ่านสาขาธนาคารฯ และบริษัทฯ ในเครืออีก 21 บริษัท ภายใต้ภาพลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิดของ Krungsri Group ที่มุ่งมั่นให้บริการที่สะดวกสบายทางการเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ ในแนวคิด “Make Life Simple เรื่องเงิน เรื่องง่าย” ร่วมกัน

สวัสดิการ

ประเภทธุรกิจธนาคาร/เงินทุนหลักทรัพย์
ที่อยู่ปัจจุบัน550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330